Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Provoz ZŠ do konce šk.r. 2019/20

Provoz ZŠ do konce šk.r. 2019/20

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,

na základě dokumentů MŠMT týkajících se provozu ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 vás seznamuji se situací v naší škole:

 Od 8.6. bude probíhat výuka žáků 6., 7. a 8. třídy. Také jich se týká povinnost doložení ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s aktuálním datem a přinesení si dvou roušek a sáčku na ně. Výuka bude probíhat každý den v rozsahu  5 vyučovacích hodin dle stanoveného provizorního rozvrhu, který se žáci dozví ze svých třídních stránek.  Zaměříme se především na hlavní výukové předměty. Ve školní jídelně se bude i pro tyto žáky vařit. Je nutné přihlášení se ke stravování u paní vedoucí ŠJ. Vzhledem k maximálnímu počtu žáků 15 ve skupině, vás prosíme o nahlášení příchozích do školy třídním učitelům.

 

Od 11.5. budou moci žáci 9. třídy, kteří se zúčastní přijímacích zkoušek, navštěvovat školu v době od 7:50 do 11 hod. (3 vyučovací hodiny). Výuka bude plně zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy, tedy v předmětech český jazyk a matematika. Jeden den v týdnu  bude také anglický jazyk, protože jeho znalost umožňuje našim žákům plynulý přechod ke středoškolské jazykové úrovni. Podrobnosti k výuce žáků 9. třídy naleznete na jejich třídních stránkách.

Od 25.5. umožňujeme výuku také žákům 1. stupně. Této výuky se týká několik důležitých pokynů MŠMT a podrobnosti naleznete rozepsány v dokumentu školy: Pokyny pro provoz Základní školy a Mateřské školy Rudník do konce školního roku 2019

Vybírám to nejdůležitější:

 •  docházka žáků 1. stupně je dobrovolná, jakmile se však přihlásí, vede se docházka
 •  ranní družina nebude
 • žáci přinesou ráno 25.5. u vstupu do školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění: cestne_prohlaseni ke Covid – 19
 •  skupiny žáků maximálně do počtu 15
 •  dopolední výuka bude odpovídat současnému vzdělávání na dálku
 •  odpolední výuka bude zaměřena na činnosti zájmového vzdělávání a potrvá nejdéle do 16 hod. Rodiče si budou moci dítě vyzvednout i dříve, však bez vstupu do budovy školy. O znovuotevření zájmových kroužků jednáme s paní ředitelkou Zemkovou (ZUŠ a DDM Hostinné) a budeme vás včas informovat o tom, které kroužky bude možné navštěvovat
 • stravování bude poskytnuto v naší školní jídelně a organizováno tak, aby byly dodrženy všechny potřebné bezpečnostní nařízení a hygienické podmínky (Prosíme rodiče, aby dali vedoucí ŠJ vědět, zda budou mít o oběd zájem)
 •  dezinfekce budovy bude řádně zajištěna
 •  žáci budou mít s sebou 2 roušky a čistý sáček na uložení použité roušky (na sobě při cestě do školy a ve společných prostorách, ve třídě budou moci být bez roušky)
 •  žáci budou sedět v lavicích samostatně s dostatečnou vzdáleností od sebe
 •  o možnosti uplatnit si i nadále ošetřovné  vás budu po zjištění vládních rozhodnutí informovat
 •  třídy 6.,7. a 8. budou bohužel nadále pokračovat jen ve výuce na dálku

Vím, že nastávající situace vzbudí spoustu otázek a obav. Budeme se ve škole všichni snažit o rozumný a ohleduplný přístup. Děkuji za vaše pochopení a důvěru. Věřím, že společnými silami dokážeme závěr školního roku prožít příjemně.

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |