Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Výsledky zápisu do 1. tř. 2020/21

Výsledky zápisu do 1. tř. 2020/21

Děkuji všem rodičům, kteří přišli ve středu 8.4. k nestandardnímu zápisu dětí do 1. třídy naší školy 🙂

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přijímám k plnění povinné školní docházky v 1. třídě školního roku 2020/2021 děti s těmito registračního čísly:
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16, 18

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |