Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Sběr ve školním roce 2019/2020

Sběr ve školním roce 2019/2020

Velká změna ve výběru starého papíru od ledna 2020!

Od ledna 2020 vybíráme papír jen ve formě: časopisů, novin, letáků dohromady svázaných – NE KARTONY A KRABICE!

I letošní školní rok pokračuje na naší škole shromažďování a třídění sběru, které má v naší škole již dlouholetou tradici. Škola tím vede své žáky k odpovědnosti a ochraně životního prostředí a samozřejmě i získává nemalé finanční prostředky, které jsou využívány na financování kulturních a sportovních akcí, či školních výletů. Dostane se i na ceny pro nejlepší sběrače. V tomto školním roce budeme opět vybírat starý papír, který je nutno svázat do balíků,  zvážit a množství nahlásit třídnímu učiteli. Dále mohou děti nosit hliník a uzávěry z PET lahví, rovněž hliník je třeba předem zvážit a nahlásit třídnímu učiteli. Sběr mohou děti nosit do školy každý den, v případě většího množství papíru, mohou tento rodiče přivézt o velké přestávce a složit jej ve vestibulu vpravo od vchodu. Pro nejlepší sběrače papíru a hliníku jsou připraveny hodnotné ceny. Odměněny budou i nejlepší třídy za všechny kategorie.

V. Tremer

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |