Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Terčíkový závod

Terčíkový závod

Ve středu 26.6. si děti ze třetí, čtvrté a páté třídy zpestřily dopoledne terčíkovým závodem. Rozdělily se do skupin po šesti a vyrazily směr Křížek. Cesta byla značena fáborky a podél byly rozmístěny terčíky se všetečnými otázkami. Skupinka měla za úkol v co nejrychlejším čase trať proběhnout, najít terčík a správnou odpověď napsat na připravené papíry. Po zhodnocení se v každé třídě vyhlásily nejlepší skupinky a všichni byly po zásluze odměněni. Dopoledne se nám líbilo a každý mohl zhodnotit svůj všeobecný přehled.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |