Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy šk. r. 2019/20

Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy šk. r. 2019/20

Na základě zápisu do 1. třídy školního roku 2019/20, podléhajícího z. 561/2004 Sb., školský zákon jsou přijati žáci s těmito registračními čísly, které byly při zápisu přiděleny:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

U ostatních zapsaných dětí je zprávou školského poradenského pracoviště a dětského lékaře (po souhlasu zákonného zástupce) doporučen odklad školní docházky.

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |