Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Dny s knihou

Dny s knihou

V posledním dubnovém týdnu proběhl na naší škole projekt „Den s knihou“. Na 1. stupni žáci zpracovávali přečtenou knihu zajímavými způsoby, např. výrobou masek, dotvářením příběhu, psaním novinového článku. Čtvrtá třída pracovala s knihou Staré pověsti české od Jany Eislerové. Den vyvrcholil zdramatizováním některých pověstí O Horymírovi, Dívčí válka, Oldřich a Božena.
Pro 1. třídu si připravili žáci z 9. třídy pasování na čtenáře, které si všichni zaslouží.
Ostatní třídy 2. stupně vytvářely plakáty s přehledem literatury, své knížky nebo časopisy.
Snahou všech činností bylo přiblížit dnešním dětem občas opomíjenou, přesto však stále důležitou a prospěšnou knihu.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |