Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Pro nemoc dětí a vychovatelek se některé zimní akce nemohly uskutečnit. Věnovali jsme se především vyrábění a výzdobě družiny a školy.

BŘEZEN

-výtvarná dílna – výroba velikonočních zájíců, vajíček z papíru

                            – setí ovsa do mističek, ozdobení slepičkou

                              a kohoutkem

                            – výzdoba ŠD a chodby

-vycházky po okolí školy

-pohybové a míčové hry před školou

DUBEN

-výtvarná dílna -kytičky, tráva, sluníčka  (výzdoba školy

                              k oslavám 50. výročí)

                            -výroba čarodějnic z papíru

-taneční kroužek – nácvik na vystoupení k oslavám 50.výročí

-pohybové a míčové hry před školou

-stavby z písku

KVĚTEN

-oslavy 50. výročí založení školy

-míčové hry (fotbal, vybíjená)

-pohybové hry (skákání přes švihadla, honěná)

 -vycházky po okolí školy, pozorování zvířat

-výtvarná dílna – přáníčka ke Dni matek

                             -výrobky z přírodních materiálů

ČERVEN

-výtvarná dílna – těšíme se na prázdniny

                            – domečky z přírodních materiálů

– šipkovaná, honba za pokladem, hry v lese

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |