Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Netradiční zápis „ŠKOLA NANEČISTO“

Netradiční zápis „ŠKOLA NANEČISTO“

Už jen několik týdnů zbývá, než asi 20 šesti a sedmiletých dětí projde poprvé bránou naší  školy k zápisu do 1. třídy. Rozhodli jsme se jim tento slavnostní okamžik zpříjemnit a pojmout zápis netradičně formou veselého učení ve skupině kamarádů. Zápis jako ŠKOLA NANEČISTO proběhne v 20 – 60 minutových celcích s učitelkou a skupinkou 5-6 dětí. Dva bloky dopoledne a dva odpoledne, aby mohli směnující přizpůsobit, popřípadě si nadělat směnu. V dohledné době bude vyvěšena možnost s nabídkou časů. Poslední blok je nechán pro děti z jiných MŠ. Procvičí se zde formou hry slovní zásoba, předmatematické  dovednosti a grafomotorika, dále praktické dovednosti potřebné ke vstupu do 1. třídy.  Jsme přesvědčeni, že ve skupince kamarádů  se budou cítit lépe než za dohledu rodičů a ostatních školských pracovníků. Rodiče zatím vyplní s paní ředitelkou příslušnou dokumentaci a vyslechnou nad šálkem kávy informace paní vychovatelky z družiny . Co mohou rodiče v nadcházejících dnech udělat, aby své broučky připravili na tuto událost co nejlépe?


Emocionální příprava

  • Povídejte si s dětmi o škole.
  • Hlavním bod však zní – pokud vy sami jako rodiče máte z nástupu svého dítěte do školy obavy, nikdy to nedávejte před svým dítětem najevo. Lehce totiž přenesete tento nežádoucí pocit na dítě samotné. Naopak mu třeba povyprávějte své veselé zážitky ze školy.
  • Požádejte také své okolí, aby nikdo vaše dítě nástupem do školy nestrašil. Občas nějaký ten strýček prohodí rádoby vtipnou poznámku o hrůze jménem škola, které se dospělí zasmějí, ale dítko tuto poznámku mnohdy pochopí úplně jinak a může jej následně pěkně trápit, protože „strejda přece říkal…“.
  • Ptejte se svých dětí, na jejich pocity:

Na co se ve škole těšíš?

Je tu něco, čeho se obáváš?

Snažte se je povzbudit, aby se svěřily se všemi svými obavami. Jedině tak jim můžete skutečně pomoci obavy rozptýlit.

  • Vysvětlete, co se ve škole bude dít. Nejen, že se tam budou učit a určitě si i hrát, ale také že budou mít přestávky na svačinu, že po vyučování půjdou s paní vychovatelkou na oběd, že si pro něj vždy přijdete ve tři hodiny, když půjdete z práce.
  • Čtěte před spaním vašemu broučkovi pohádky? To je skvělé! I Albert Einstein řekl:

“Pokud chcete, aby vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky.”

Tentokrát však sáhněte po nějaké  knížce  o dobrodružstvích školáků. Na trhu je spousta veselých knížek o zážitcích malých školáčků. V knihkupectví i knihovně vám zajisté pomohou s výběrem a věřte, že je opravdu z čeho vybírat.

Pokud vám paní učitelky doporučí vyšetření v PPP, neváhejte, odborníci v klidném prostředí spolehlivě posoudí jeho zralost a vyhneme se tak nepříjemnému vracení do MŠ, nebo neprospěchu dítěte vinou jeho nezralosti. Tento zásah má potom neblahý psychický dopad pro další jeho vývoj.

Praktická příprava

Trénujte samostatné oblékání, převlékání.

Zde patří i potíže s tkaničkami. Pokud si vaše dítko neumí zavázat tkaničky, pořiďte mu obuv na suchý zip. Neučte dítě, že mu někdo ty tkaničky zaváže. Ve školce není učitelka nikdy na převlékání dětí  sama – na rozdíl od učitelky v 1. třídě, která sama na celou třídu je a pokud by jen třetina dětí z 25 chtěla zavázat tkaničky, zapnout bundičku, nasadit čepici… asi si dokážete tu časovou prodlevu představit. Nemluvě o nepříjemném pocitu pro samotné dítě, když ostatní kolem něj jsou již připraveni a ono jen nečinně sedí a čeká, než mu někdo pomůže. Věřte, že jen málokterému dítěti tento pocit vlastní neschopnosti mezi vrstevníky nevadí.

Označte oblečení jmenovkou – fixem na textil nebo pomocí nažehlovacího štítku. Neustále se ve škole nacházejí mikiny, které prostě nikomu nechybí a ničí nejsou.

Procvičujte chystaní věcí do aktovky. Nechte dítě chystat věci samo, pouze pod vaším dohledem. Nechystejte aktovku výhradně jen vy. Vyvarujete se tak výmluv typu: Ale mamka mi ten sešit nedala, mamka mi nachystala aktovku podle rozvrhu na jiný den apod. Nemluvě o tom, že děti, kterým chystá aktovku jejich maminka, většinou pak ve škole neví, kde co v aktovce mají.

Učte je proto si dávat sešity do složek, svačinkový box do konkrétní kapsy, naučte je peněženku schovávat do vámi určené kapsičky v aktovce. Ze začátku to bude sice vyžadovat více vašeho času, ale věřte, že později toto oceníte.

Procvičujte, co o sobě umí dítě říci – jméno, co má rád, co rád dělá…


ZŠ a MŠ Rudník zve předškoláky s rodiči na zápis do 1. třídy,
který se bude konat netradiční formou

ŠKOLA  NANEČISTO  

Uskuteční se ve třetí třídě prvního stupně 29. 4. 2019
Těšíme se na všechny děti a jejich rodiče

 

Informace k zápisu do 1. třídy

Společně se svými zákonnými zástupci přijdou k zápisu všechny děti , které dovrší věku 6 let v rozmezí od 1.9.2018 do 31.8.2019 a zároveň i děti, kterým byl u zápisu v roce 2018 doporučen odklad školní docházky o 1 rok.

Zápisu se mohou účastnit i děti, které dovrší věku 6 let později. Dítě, které je přihlášeno k zápisu, ale dovrší 6 let:

v měsících 09-12 – nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízení

v měsících 01- 06 – nutno doložit vyjádřením školského poradenského zařízením + lékaře

Zápis dítěte k základnímu vzdělávání má dvě části:

1. Formální část – vyplnění žádosti k přijetí do školy. Žádost mohou zákonní zástupci vyplnit v místě zápisu nebo je umístěna ke stažení na webu školy v sekci pro rodiče. Zákonný zástupce s sebou přinese svůj občanský průkaz k ověření totožnosti a rodný list dítěte. S žádostí k přijetí do školy musí souhlasit oba rodiče. Během formální části mohou rodiče vyplnit také žádost o odklad povinné školní docházky (§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon). Děti, jejichž rodiče žádají o odklad povinné školní docházky, se také dostaví k zápisu do školy.

2. Pohovor s dítětem – je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Přátelskou a hravou formou učitelka a skupinka dětí prožijí „školu nanečisto“ , nejdéle 20 minut: základní orientace v množství, v barvách, tvarech, všeobecný přehled, znalost osobních údajů, popis běžných životních situací.

Do základní školy budou přijímány děti dle uvedených kritérií v daném pořadí do naplnění kapacity jedné 1. třídy, což je pro školní rok 2019 – 2020 30 žáků.

Kritéria přijetí:

1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Rudník.

2. Přednostně budou přijati žáci, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad povinné školní docházky.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na dveřích základní školy a na webových stránkách školy v době od 2.5. po dobu 15 dnů.

Odklad povinné školní docházky

Vyplněná žádost o odklad se podá na vedení ZŠ a MŠ Rudník v době zápisu, nejpozději však do 30.4.2019, spolu s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), a zároveň odborného (např. dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |