Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Sběr druhotných surovin ve školním roce 2017-2018

Sběr druhotných surovin ve školním roce 2017-2018

     Sběr druhotných surovin má na naší škole dlouholetou tradici. Výsledem je nejen ochrana životního prostředí, ale i nemalý finanční přínos pro školu. Především zásluhou žáků prvního stupně a jejich rodičů se podařilo v tomto školním roce  nashromáždit 6 295 kg papíru, 131,5 kg hliníku a 135 kg plastových víček.

          Pořadí tříd:1.      1. tř.

 1.       2. tř.
 2.       4. tř.
 3.       5. tř.
 4.       3. tř.

Pořadí nejlepších sběračů papíru:

 1.       Šedivý D.  2. tř.
 2.       Doležalová T.  2. tř.
 3.       Šedivá N  6. tř.
 4.       Korda J.  3. tř.
 5.       Jindrová A.  7. tř.
 6.       Bartůňková N.  4. tř. 
 7.       Rodr K.  4. tř.

Pořadí ve sběru hliníku:

 1.       Koucká S.  4. tř.
 2.       Zahradníková A.  1. tř.
 3.       Hofman Š.  1. tř.

      7 nejlepších sběračů papíru a 3 nejlepší ve sběru hliníku obdrželi permanentku na 10 hodin do krytého bazénu v Trutnově. Tato je platná 6 měsíců od prvního vstupu do bazénu a je přenosná na další osoby mladší 15 let.

     Doufáme, že ocenění sběrači si svou cenu náležitě užijí a ostatní žáci se jimi nechají inspirovat.

                                                                                                                       Ing. P. Holubka   

 

 

Škoda jen, že žáci 2. stupně se nenechali inspirovat mladšími žáky.

                                                                                                                        Ing.  P. Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |