Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Sběr 2016/2017

Sběr 2016/2017

     Sběr ve školním roce 2016/17

     Shromažďování a třídění sběru má na naší škole dlouholetou tradici. Mimo výchovy dětí k ochraně přírody má pro nás tato činnost i nemalý finanční efekt. Z takto získaných prostředků je hrazena především doprava na sportovní a kulturní akce a rovněž ceny pro nejlepší jednotlivce i kolektivy v jednotlivých kategoriích. Velkým „producentem“ papíru je samotná škola, obaly z dovezených potravin nekončí v kontejneru, ale na vyčleněném místě, spolu s ostatním sběrem od dětí.

     V tomto školním roce jsme nashromážděný sběr  nechali odvézt dvakrát  firmou ze Dvora Králové. Celkem jsme  nasbírali 5 625 kg papíru, 153 kg hliníku a 189 kg plastových uzávěrů.

           Nejlepší  sběrači papíru:

 1.    Miča V. – 5. tř.
 2.    Vydrová K. 1. tř.
 3.    Šedivý D. 1. tř.
 4.    Perný L. 4. tř.
 5.    Rodr K. 3. tř.
 6.    Šedivá N. 5. tř.

                Nejlepší sběrači hliníku:

 1.     Hofman M. 3. tř.
 2.     Schejbal J. 3. tř.
 3.     Vydrová K. 1. tř.
 4.      Šedivý D. 1. tř.
 5.      Koucká S. 3. tř.
 6.      Kápičková L. 5. tř.

 

Ve sběru plastových uzávěrů byla nejpilnější 3. třída, před první a druhou třídou.

 

Pořadí tříd za všechny kategorie:

 1.       III. třída
 2.       I. třída
 3.      V. třída

Škoda jen, že většinu sběru nashomáždili žáci 1. stupně.

   

                                                                                                                     Ing. Petr Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |