Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Branně-hasičský den

Branně-hasičský den

Konec školního roku je na naší škole už dlouhodobě spjat s konáním branného dne. V letošním roce proběhl 23.5. a jeho průběh byl proti minulým létům zcela jiný. Na jeho realizaci se spolupodílely všechny složky integrovaného záchranného systému-místní hasiči, příslušníci Obvodního oddělení Policie ČR v Hostinném a záchranná služba Vrchlabí.
Žáci 2. stupně byli rozděleni do 10 družstev tak, aby v každém z nich byli zástupci jednotlivých tříd. Na pracovištích se seznámili s poskytováním první pomoci a vybavením vozidla záchranné služby, vyzkoušeli si oblékání ochranných oděvů hasičů a poznali hasicí přístroje. Nedílnou součástí branného dne byla dopravní výchova, střelba ze vzduchovky, chůze po laně a chybět nemohla ani překážková dráha.
Organizace celé akce byla perfektní, na hladkém průběhu se podíleli všichni zúčastnění. Velké poděkování patří hasičům za materiální zabezpečení branně hasičského dne a všem přítomným členům IZS. Rovněž počasí bylo pro konání akce ideální a i přístup dětí byl příkladný.
Při závěrečném vyhodnocení dostali všichni zúčastnění pamětní medaili a 3 nejlepší družstva diplom.

Ing. Holubka

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |