Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis se bude na naší škole konat ve čtvrtek 13. dubna 2017. Čas si zákonný zástupce vybere na papírových rozpisech umístěných v MŠ, nebo telefonicky u ředitelky školy na tel.č. 725 020 704. Organizace zápisu vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky: Podle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2017 – Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V rámci neformální aktivity – přibližně 15 min. rozhovor s budoucí učitelkou 1. třídy proběhne orientační zjištění úrovně dovedností a dosažených znalostí dítěte k posouzení školní připravenosti. V žádném případě se nejedná o diagnostické testování, neboť to je v kompetenci školských poradenských zařízení nebo odborného lékaře. Doporučuji zákonným zástupcům dětí seznámit se s materiálem ministerstva školství – Desatero pro rodiče, ve kterém jsou informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. viz http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Těším se na vás na všechny. Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |