Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Jazykové kurzy angličtiny

Jazykové kurzy angličtiny

V loňském roce se naše škola zúčastnila tzv. Výzvy 57, jejíž součástí byly online jazykové kurzy angličtiny. V tomto roce jsme jako poděkování za účast získali dotovanou cenu na tyto jazykové kurzy, která činí pouhých 120 kč na jednoho žáka na školní rok. Tuto skvělou nabídku jsme využili, a tak žáci 3. ‒ 9. třídy mají možnost rozvíjet své jazykové schopnosti pomocí těchto kurzů, které jsou metodicky zpracovány tak, aby vystačily na celý školní rok. Kurzy zohledňují slovní zásobu a gramatiku probíranou v námi používaných učebnicích. Pomocí obrázků a cvičení si opakují a upevňují slovní zásobu, fráze a gramatiku. Dále si procvičují výslovnost a nacvičují poslech a další jazykové dovednosti. Tyto kurzy jsou doplňkem pro domácí přípravu a samostatnou práci v hodině.

Renáta Šindelářová

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |