Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

100. výročí založení našeho státu

100. výročí založení našeho státu

28. říjen je velmi důležité datum pro náš stát. Proto jsme si pozvali na návštěvu paní Lucii Švábovou, která je učitelkou dějepisu na druhém stupni. Velmi vhodnou formou nám vysvětlila vznik a význam našeho státu. Seznámila nás také s důležitými daty a jmény jako jsou T. G. Masaryk, M.R. Štefánik a E.Beneš. Děti si také se zájmem prohlédly spoustu obrázků, fotografií a mapek. V závěrečné besedě pak dostaly prostor pro všetečné otázky a diskuzi. Všichni jsme byli mile překvapeni, kolik toho věděly a znaly. Beseda se velmi vydařila. Myslíme si, že je velmi důležité, aby i děti na prvním stupni znaly počátky vzniku státu a základy našich dějin.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |