Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Mluvnicko dramatický kroužek

Mluvnicko dramatický kroužek

Tento kroužek je součástí školní družiny již 10 let. Používáme většinou název logopedický, protože se zde zábavnou formou zabýváme nápravou řeči. V ranních hodinách kroužek navštěvují děti z mateřské školy a odpoledne pak děti z prvních až třetích tříd. Většina dětí chodí s rodiči ještě ke klinickému logopedovi, který je učí správné výslovnosti jednotlivých písmen. V našem kroužku se věnujeme správnému nácviku výslovnosti u jednotlivých písmen a to především zábavnou formou. Hrajeme s dětmi hry na procvičení paměti, bystrosti, postřehu a především na procvičení správné výslovnosti. Učíme se říkadla a básničky, které spojujeme s pohybem. Zabýváme se i procvičováním mluvidel a grafomotoriky a to jednotlivě, nebo ve skupinkách. Našim cílem je děti nenásilně a zábavnou formou naučit správný postup při nácviku správné výslovnosti jednotlivých písmen.Je velmi důležité, aby rodiče s dětmi správnou výslovnost pravidelně procvičovali , neboť náprava řeči je velmi zdlouhavý proces a vyžaduje spoustu trpělivosti a času.

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |