Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 543 72, Rudník
Tel.: 499 440 121, 725 020 704
ŠDŠKŠJ

Činnost školní družiny ve školním 2014/2015

Činnost školní družiny ve školním 2014/2015

Září:- Seznámení s provozem a řádem ŠD, školní jídelny a celé školy

-Výtvarná dílna:-slunečnice a ježci z papíru

Říjen:-Dlabání dýní, výroba masek na Halloween

-Halloween v tělocvičně

-Výtvarná dílna: Duchové, netopýři, pavouci a dýně z papíru

Listopad:-Nácvik pásma vánočních básniček a koled

-Výtvarná dílna: -Paní Zima, Hvězdy do oken, čertíci z papíru

Prosinec:-Vystoupení v Domě seniorů a v kostele s nacvičeným vánočním pásmem

– Jarmark

-Výtvarná dílna: Dárečky a chlebíčky na vánoční jarmark

Činnost školní družiny je pestrá. Pokud počasí dovolí jsme co nejvíce na školním pozemku, kde se dětí nejvíce vydovádí. Koncem října jsme se pečlivě chystali na náš oblíbený Halloween. Vydlabali jsme dýně, strašidelně vyzdobili družinu i chodbu. Nejvíce jsme se ovšem vyřádili ve školní tělocvičně, kde se sešly všechny třídy a pro všechny byl připravený zábavný program. V listopadu každoročně chystáme dárečky na vánoční jarmark, kde je pak prodáváme. Přichystáme pro všechny i malé občerstvení a těšíme se na přátelské posezení u kávy , či čaje. Připravujeme také pásmo básniček a vánočních koled. Již jsme s tímto pásmem navštívili naše seniory v Domě s pečovatelskou službou. Ještě nás čeká vystoupení v kostele v Pivovaru. Předvánoční čas si všichni užíváme a všem přejeme klidné a krásné Vánoce.

 

 

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |