Dopravní výchova 1. – 3. třída

Dne 17. října jsme uskutečnili projekt „Dopravní dopoledne“, který byl zaměřený spíše na teoretickou část. Ovšem nechyběla ani praxe z okolí naší školy. Procházka k zastávce, poznávání značek, správné chození na kopci ke škole.

Teoretickou částí (krátká videa) nás provázeli tučnáci. Zaměřili jsme se nejvíce na téma: Chodec, do kterého jsme zařadili: chození po chodníku, chození za snížené viditelnosti, přecházení silnice, stezka pro chodce a cyklisty aj.

Určitě bych všem doporučila stránky, ze kterých jsem spoustu informací čerpala: www.bezpecnecesty.cz. Lze si je s dětmi projít i doma a zábavnou formou se naučit pravidlům v silničním provozu.

Barbora Jindřišková

This entry was posted in neza. Bookmark the permalink.

Comments are closed.