„Zemědělství žije“

Ve čtvrtek 8. února a v pátek 9. února se žáci naší školy zúčastnili projektu Zemědělského svazu ČR nazvaného „Zemědělství žije“. Jednu hodinu žáci 1. – 9. tř. shlédli prezentaci o historii i současnosti českého zemědělství a poté postupně ve skupinách tvořivě plnili úkoly týkající se druhů zemědělských plodin, přiřazování produktů k surovinám, třídění semen a dalších aktivit souvisejících se zemědělstvím. Smyslem projektu je přiblížit dnešním dětem důležitost i moderní pojetí zemědělství žáků 9. tříd možná nabídnout nástin jejich profesní kariéry. Ve fotogalerii můžete shlédnout více.
Alice Kuhn-Gaberová

This entry was posted in neza. Bookmark the permalink.

Comments are closed.