Vánoční prázdniny

V době od 22.12. 2014 do 2.1.2015 nebude v provozu školní jídelna

Posted in Neza | Comments Off on Vánoční prázdniny

Podzimní prázdniny

27.10.2014 nebude v provozu školní jídelna

Posted in Neza | Comments Off on Podzimní prázdniny

Řádná dovolená

Od 21. 7. 2014 do 24. 8. 2014 proběhne ve školní kuchyni řádná dovolená. Vařit začneme od 25. 8. 2014.

Posted in Neza | Comments Off on Řádná dovolená

Ceny obědů od 1. 1. 2013

Vážení rodiče,
Od 1.ledna 2013 dochází v souladu s novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
ve znění pozdějších předpisů, k navýšení finančních limitů na nákup potravin pro jednotlivé
věkové skupiny strávníků
Důvodem zvýšení cen je navýšená sazba DPH a stále se zvyšující ceny potravin.
děti 3 – 6 let
přesnídávka 8,- Kč
oběd 16,- Kč
svačina 7,- Kč
děti 7 – 10 let
přesnídávka 8,- Kč
oběd 23,- Kč
svačina 7,- Kč
žáci
7 – 10 let 22,- Kč
11 – 14 let 24,- Kč
15 a více let 27,- Kč
Do věkové skupiny jsou strávníci zařazováni na základě věku dosaženého v daném školním
roce (září – srpen)
K 20. prosinci Vám bude strženo stravné na měsíc leden ještě za původní ceny s tím, že
v měsíci lednu Vám bude rozdíl doúčtován.

Cena obědů cizích strávníků (důchodci, maminky na MD) je 48 Kč (s dovozem od OÚ o 6 Kč více)
Markéta Szelkeová
vedoucí školní jídelny

Posted in Neza | Comments Off on Ceny obědů od 1. 1. 2013