ZMĚNA variabilního symbolu při bezhotovostní platbě obědů

Pro bezhotovostní platbu obědů  jednorázovým příkazem k úhradě, nebo trvalým příkazem k úhradě uveďte jako variabilní symbol číslo, které Vám bude přiděleno jídelnou.

Tel. : 499 440 379

This entry was posted in Neza. Bookmark the permalink.

Comments are closed.