Základní škola
a Mateřská škola
Rudník

Rudník 407, 54 372, Trutnov
Tel.: +420 499 440 121
ŠDŠJ

Archiv článků

Soutěž v recitaci

Dne 17. 2. 2016 proběhlo školní kolo v recitaci. Velmi pěkný přednes básní nebo prózy nám předvedli v I. kategorii tito žáci: Lucka Kaucká ze 3. třídy, Kryštof Pomahač také ze 3. třídy a Natálka Ducháčová z 2. třídy. II. kategorie byla velmi bohatě zastoupena a nejlepších výkonů dosáhli Ondra Pavlíček ze 4. třídy, Natálka […]

Číst dále

Školní kolo soutěže ve zpěvu

výsledková listina 0. kategorie (1. třída) 1. Kaplanová Emílie 2. Teplá Johana 1. kategorie (2. – 3. třída) 1. Sloup Robert 2. Nováková Vendula 3. Ščupal Michal 2. kategorie (4. – 5. třída) 1. Hofmanová Markéta 2. Hofmanová Karolína 3. Pažoutová Pavla 3. kategorie (6. – 7. třída) 1. Kocourková Tereza 2. Sládková Anna 3. […]

Číst dále

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Rudník rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně: tito žadatelé jsou přijati […]

Číst dále

Zeměpisná olympiáda

Ve středu odpoledne 10.2. 2016 proběhla na naší škole zeměpisná olympiáda. Skládala se ze dvou částí : práce s atlasem a práce bez atlasu. Je zajímavé, že někteří žáci podali v obou částech vyrovnané výkony, někteří se zhostili lépe jedné z částí a v druhé měli o poznání horší výkony. Konečné pořadí bylo určeno po […]

Číst dále

Olympiáda z anglického jazyka

Dne 1. a 3. 2 se konalo na 2. stupni školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii IA soutěžilo celkem 11 žáků 6. a 7. třídy. Na 3. místě se umístila Anička Sikorová, na 2. místě Barča Šindelářová a 1. místo obsadil Vojta Gašpar. V kategorii IIA soutěžilo celkem 9 žáků 8. a 9. […]

Číst dále

KARNEVAL

V letošním roce jsme karneval prožili trochu netradičně. Bylo zadáno téma : královský dvůr. Po té jsme společně vytvářeli korunky pro princezny a královské koruny. Ve středu 10.2.2016 jsme se všichni vyšňořili a ve školní tělocvičně si řádně zaskotačili. Náš královský dvůr byl opravdu pestrý. Procházeli se tu krásné princezny, stateční princové a rytíři. Objevila se i služebná, nebo […]

Číst dále

Olympiáda z českého jazyka

Dne 8.12.2015 proběhlo na 2. stupni školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků z 9. třídy. Tématem I. kategorie mluvnické i slohové části bylo JÍDLO, tedy věc velice zajímavá. Úkoly však byly velice náročné a záludné. Zúčastněným žákům patří dík za jejich přihlášení a snahu dosáhnout co nejlepšího výsledku. Vyučující českého […]

Číst dále

Pythagoriáda

Dne 4.2. 2016 proběhlo v páté třídě školní kolo v Pythagoriádě. Největší počet bodů získal Matěj Ducháč. Bohužel se jeho krásný výsledek nevešel na postup do okresního kola. Matějovi i jeho spolužákům budeme dále držet pěsti, aby se postup zdařil v následujících letech. Dikorasová

Číst dále

Lyžařský výcvik

Poslední týden v lednu je na naší škole již tradičně spojen s lyžařským výcvikem žáků 2. stupně. Letošní rok byl proti minulým létům specifický v tom, že lyžařský výcvik byl (vzhledem k počtům žáků) naplánován pro 6. a 7. třídu. Nakonec 24. ledna, po mírném zdržení způsobeném silným loučením některých jedinců a vysvětlováním, proč lyže […]

Číst dále

© 2019 Rudník - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |