5. třída

Vážení rodiče, vítám Vás opět na našich stránkách. Kdo bude nemocný nebo bude chybět, najde zde, co jsme ten den dělali ve škole. Úkolem je zameškané učivo si včas doplnit. Přeji všem krásný a klidný školní rok 2018/2019

8. 11. 2018

Čj – Shoda podmětu s přísudkem str. 8, 9, 10, 12. 13. 14. 16. 18. 22      uč. str. 29 opsat do školního sešitu prostřední a dolní rámeček                 PS str. 16/1, 2, 3

Aj – PS str. 16 – 23    uč. str. 16 – 21

M – PS str.17/5, 4 a sloupeček

Vl – baroko už umíme celé a nyní jsme u škol

Př – Železná ruda

5. 11. 2018

Ve vlastivědě se učíme o životě na zámku. Paní učitelka navrhla, že bychom se mohli vrátit  v čase a prožít si, jak se asi tehdy žilo. Domluvili jsme se tedy, že si přineseme kostýmy a objevíme se v 17. století a tak se taky stalo. V pondělí 5. 11. 2018 se naše třída přeměnila na zámek , kde jsme mohli vidět princezny, prince, dvorní dámy, služky, kočího a dokonce i mlynáře, právníky a morového doktora. Jelikož se na zámku pořádaly hody a plesy, připravili jsme i královskou hostinu a vyzkoušeli si tance tehdejší doby.. Tento den jsme si všichni užili a těšíme se na další prožitkové vyučování.               Vaši páťáci

26. 10. 2018

Čj – Shoda podmětu s přísudkem str. 4, uč. str.25 vypsat si modrý rámeček do sešitu

M – str. 35 sloupeček celý, str. 36 celá

Krásné podzimní prázdniny, odpočívejte a užívejte

24. a 25. 10. 2018

Čj – nová látka shoda podmětu s přísudkem – nový sešitek str. 2/3, dráček str. 37

M –  minutovky str. 1/2,  str. 9/17    PS str. 17/ 1, 2, 4 a sloupeček první a druhý odstavec,  str. 18/9

Vl – hudba v baroku

Př – opakování stavebního kamene

18. 10. 2018

Čj – Dráček str. 31/8 c, psali jsme pětiminutovky, str. 29/1

M – PS str. 16/6, 7, , str. 15/4, psali jsme pětiminutovku na  písemné násobení dvojciferným číslem

Př. – Vápenec

10. 10. 2018

Čj – Ps Dráček str.17/12 str. 18/1,2,3

M – PS str. 13 sloupeček celý str. 13/1,2  uč. str. 26/ 2 ústně přečíst nahlas

Aj – abeceda uč. str. 14, umět perfektně měsíce a řadové číslovky

Vl – uč. str. 11 život ve městě

5. 10. 2018

Čj – Dráček str. 12/3   str. 13/6   str. 14/3

M – minutovky str. 11/ 22, jsou těžší tyto příklady, pokud to nepůjde, zkuste příklady 6 248 : 2 =       3 096 : 3 =     4 080 : 4 =     1505 :5=    4 866 : 6 =       4 207 : 7 =

4. 10. 2018

Čj – Dráček str. 10/9 vypiš jpouze podstatná jména rodu středního, str. 12/2

M – Příprava na čtvrtletní práci, PS str. 10/37, 39    str. 29/57 a, b     říkám si, převádím na větší jednotky, číslo musí být naopak menší o kolik nul?       mm, cm, dm, m, km     pouze mezi m a km jsou 1000, jinak pouze 100

Př – uč. str.12 napsat si do sešitu

3.10. 2018

Čj – četli jsme si slohové práce, dostali jsme nový sešitek dráček str. 8/1, str. 9/4 str. 9/5 str. 10/8

M – Ps str. 12/44 str. 9/32 str.10/39

Aj – je nutné si doplnit od kamaráda, v učebnici to není, dostane se papír od paní učitelky

2. 10. 2018

Čj – psali jsme pětiminutovky na koncovky podstatných jmen, PS str. 6/1

M – PS str. 11 sloupeček třetí a čtvrtý

Aj – řadové číslovky- opsat uč. str. 13     Ps str. udělat červenou větev, doplnit roční období a měsíce

1. 10. 2018

Čj -Jak jsme strávili prodloužený víkend- slohová práce

M – PS str. 7/23,   sloupeček str. 9 a sloupeček str. 11

Vl – str. 9 –  třicetiletá válka – napsat výpisky

25. 9. 2018

ČJ – PS str. 37/2, uč. str. 10/24 opiš pouze slova, kde chybí i a y a doplň

M – Z papíru dělení na rychlost, uč. str. 7/14, 15

VL – přečíst si uč. str. 7

24. 9. 2018

Čj _ PS str. 5/ 7

M – PS str. 4/9, str. 5/ sloupeček

Př – str.11 Horniny a nerosty – zapsat  do sešitu

26. 9. 2018

Čj – Ps str. 27/6, natrénovat str. 27/7, psali jsme pětiminutovky na vyjmenovaná slova

M – PS str. 7/ sloupeček str.8/ 27   str. 6/19

Vl – Doba Pobělohorská uč. str. 9 napsat do sešitu

 

Comments are closed.