Aktuality

Duben

29. – 30. 4. – ředitelské volno

18. – 22. 4. – velikonoční prázdniny

Únor

4. – 8. 2. – jarní prázdniny

1. 2. pololetní prázdniny

Leden

31. 1. pololetní vysvědčení – předávání poslední vyučovací hodinu

Prosinec

13. 12. – Vánoční setkání + koncert od 15 h v budově školy

10. 12. – Výtvarná dílna Bosorka u nás ve škole – I. stupeň

7. 12. – Výlet do Ratibořic – družina

4. 12. – Mikuláš na I. stupni

5. 12. – Zájezd do Drážďan – II. stupeň

– Klicperovo divadlo HK – II. stupeň

Listopad

19.11. Třídní schůzky – 15:00 – 17:00 h

2.11. ZOO Halloween – družina + šk. klub

1.11. Den jazyků (4. – 9. tř.)

Říjen

17. 10. – Praha – výstava ke „stoletému výročí“ (II. stupeň)

Září

3. 9. – Zahájení školního roku

– pro 1. třídu: slavnostní zahájení na chodbě 1. stupně v 8:15

– pro 2. – 9. třídu: každý ve své třídě a poté společně s třídním učitelem již

tradičně na chodbě druhého stupně v 8:10

_________________________________________________________

Červen

29. 6. – Předávání vysvědčení (I., II. stupeň)

28. 6. – Slavnostní předání vysvědčení 9. třídě

19. 6. – Dopravní den (I. stupeň)

5. 6. – Klicperovo divadlo HK (II. stupeň)

4. 6. – Focení 

1. 6. – Branný den (II. stupeň)

Květen

31. 5. – Výlet ke DNI DĚTÍ (I. stupeň)

10. 5. – DEN MATEK – dílničky

7. 5. – Ředitelské volno

4. 5. – DEN ZEMĚ

Duben

30. 4. – Ředitelské volno

30. 4. – Zápis do I. třídy

–  Zápis do 1.tř – informace

17. 4. konzultační třídní schůzky od 15:30 (I. a II. stupeň)

Březen

29. 3. – 2. 3. – Velikonoční prázdniny

27. a 28. 3. – Dětská scéna – recitační soutěž Trutnov

26. 3. – Divadelní výlet Hradec Králové (II. stupeň)

22. 3. – 15:30 – Praktický seminář s ochutnávkou na téma VÝŽIVA DĚTÍ

Únor

19. – 23. 2. – lyžařský výcvik (II. stupeň)

15. 2. – Beseda v MŠ “ Školní připravenost na přechod z MŠ do ZŠ“ (pro učitele ZŠ a rodiče)

14. 2. recitační soutěž – školní kolo

2. 2. – pololetní prázdniny

Leden

30. 1. – pěvecká soutěž – školní školo (3. a 4. vyučovací hodina)

Prosinec

22. 12. – družinový výlet

– divadelní představení v Hradci Králové  (II. stupeň)

21. 12. – od 15:00 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

12. 12. – VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2017

Listopad

16. 11. – třídní schůzky – I. st. od 15:00

– II. st. od 15:30

2. 11. – informativní schůzka o přijímacím řízení ve školním roce 2017-2018 (pro                    žáky a rodiče 9. třídy) – od 17,00 do 17,30

           – prezentace středních škol od 17,30 – (žáci a rodiče 8. i 9. třídy)

Říjen

26. – 27. 10. – podzimní prázdniny

25. 10. – Dušičkový výlet (družina 1. – 3. třída)

25. 10. – Den jazyků – (od 4. – 9. třídy)

18. 10. – projekt les (I. stupeň)

Září

29. 9. – Ředitelské volno

28. 9. – Státní svátek

22. 9. – Sportovní den Vrchlabí (I. stupeň)

21. 9. – Sportovní den Vrchlabí (I. stupeň)

4 . 9. – Zahájení  školního roku 2017/2018 

Červen

29. 6. – Rozloučení s 9. třídou (prostory školy)

21. 6. pedagogická rada

2. – 11. 6. – pobyt v Chorvatsku (II. stupeň)

1. 6. – přednáška pro rodiče – kyberšikana

Květen

25. 5. – focení 

24. 5. – exkurze 2. stupně v Kutné Hoře

23. 5. –  branný den 2. stupně

 16. 5. – zkouška evakuace všech a program Diakonie Praha pro 1. stupeň

  9. 5. – DEN MATEK (I. stupeň)

Duben 

27. 4. – okresní kolo v kopané – Vrchlabí (II. stupeň – kluci). – Den Země

20. 4. – Den Země

13. – 17. 4. – Velikonoční prázdniny

13. 4. – Zápis do 1. třídy (časový harmonogram v MŠ)

12. 4. – pedagogická rada

– konzultační třídní schůzky: I. stupeň od 15:00h, II. stupeň od 15:30h

5. 4. – p. šéfredaktor Dalibor Balšínek (projektový den II. stupeň)

Březen

22.3.  – projektový den čtenářské gramotnosti

22. 3. – recitační soutěž – okresní kolo v Trutnově (výherci II. stupně školního kola)

– pěvecká  soutěž – okresní kolo v Trutnově (výherci II. stupně školního kola)

21. 3. – recitační soutěž – okresní kolo v Trutnově (výherci I. stupně školního kola)

– pěvecká  soutěž – okresní kolo v Trutnově (výherci I. stupně školního kola)

6. – 12. 3. – jarní prázdniny

2. 3. – pěvecká soutěž – školní kolo (I. a II. stupeň)

Únor

21. 2. – Kyberšikana – beseda s policií v rámci prevence (II. stupeň) 

10. 2. – recitační soutěž – školní kolo (I. a II. stupeň)

6. – 7. 2. – Planetárium v tělocvičně – interaktivní výukové pořady pro MŠ, I. a II. stupeň

3. 2. – Pololetní prázdniny

 

Leden

31. 1. – běžecké závody (I. a II. stupeň)

           – pololetní vysvědčení

23. 1. – 27. 1. – Lyžařský kurz v Černém Dole (1. – 3. třída)

12. 1. – Bezpečnostní akce „Vidět a být viděn“

 

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis se bude na naší škole konat ve čtvrtek 13. dubna 2017. Čas si zákonný zástupce vybere na papírových rozpisech umístěných v MŠ, nebo telefonicky u ředitelky školy na tel.č. 725 020 704. Organizace zápisu vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky: Podle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2017 – Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V rámci neformální aktivity – přibližně 15 min. rozhovor s budoucí učitelkou 1. třídy proběhne orientační zjištění úrovně dovedností a dosažených znalostí dítěte k posouzení školní připravenosti. V žádném případě se nejedná o diagnostické testování, neboť to je v kompetenci školských poradenských zařízení nebo odborného lékaře. Doporučuji zákonným zástupcům dětí seznámit se s materiálem ministerstva školství – Desatero pro rodiče, ve kterém jsou informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. viz http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Těším se na vás na všechny. Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

 

RECYKLOHRANÍ

V rámci projektu RECYKLOHRANÍ v naší škole sbíráme nefunkční malé elektrospotřebiče (vše, co má kabel nebo je na baterie) a vybité baterie. Do školy je možno přinést také použitý olej z domácnosti, který vám pak nemusí zanášet odpadní systém. Odevzdáváme ho ke zpětnému využití. Olej mohou děti nosit v dobře uzavřených PET lahvích.

Elektrospotřebiče, baterie a olej odevzdávají žáci 1. stupně do své třídy třídní učitelce, žáci 2. stupně po konzultaci s Mgr. Veronikou Pichlovou na sběrné místo. V lednu vyhlašujeme opět akci „VĚNUJ MOBIL“, kdy sbíráme k recyklaci nebo opětovnému použití nefunkční nebo nepoužívané mobilní telefony.

Třídit a recyklovat má smysl!

Mgr. Veronika Pichlová

 

Sběr ve školním roce 2016/17

Sběr druhotných surovin patří již tradičně k našim oblíbeným aktivitám. Mimo výchovy dětí k ochraně přírody má pro nás tato činnost i nemalý finanční efekt. Z takto získaných prostředků je hrazena především doprava na sportovní a kulturní akce. V  tomto školním roce vybíráme od dětí starý papír (kartony, krabice i noviny), vše svázané do balíků a zvážené, dále hliník a víčka od PET lahví.  Rovněž hliník je třeba předem zvážit. Víčka se shromažďují za třídu.

Sběr mohou děti nosit v libovolný den během školního roku, který předají třídní učitelce (učiteli) po příchodu do školy, spolu s údajem o množství doneseného sběru. V případě většího množství tříděného odpadu mohou tento rodiče přivézt autem kterýkoliv den před zahájením vyučování, popř. po jeho skončení a složit jej ve vestibulu.

Nejlepší 4 sběrači papíru obdrží jako odměnu vyhlídkový let nad Krkonošemi. Ceny jsou připravené i pro nejlepší sběrače hliníku a 3 nejlepší třídy za všechny kategorie.

Věříme, že do sbírání druhotných surovin se zapojí co největší počet dětí, nejen z 1. stupně.

Ing. Petr Holubka

Comments are closed.