4. třída

 

Milí rodiče, vítám Vás na našich třídních web. stránkách v novém školním roce 2017/18

Pokud  žák v daný den bude chybět, najdete zde informace ohledně probraného učiva. Prosím tedy vždy o doplnění probrané látky. Důležité informace si budeme zapisovat do ŽK a zároveň na tyto stránky. Prosím o každodenní kontrolu úkolníčku a podepisování domácích úkolů.  Co vše děláme ve škole Vám přiblížím i školními příspěvky Vašich dětí.

12. 6. 2018

Čj – trénujeme časování sloves v čase minulém, budoucím a přítomném a určování osoby, čísla a času u sloves např. budeš pracovat, kreslili jsme, nosíte

věta jednoduchá – má jedno sloveso, souvětí – má dvě a více sloves

M – uč. str. 91    PS str. 18    a str. 19/1

Př – byliny na louce, léčivky a rostliny jedovaté uč. str. 47

11. 6. 2018

Čj – PS str. 29/3, vyčasuj sloveso malovat v čase přítomném, budoucím, minulém,  čísle jednotném i množném

M – uč. str. 90 zlomky nastudovat, PS str. 18/ 1

Aj – uč. str. 56 a str. 57/nahoře opsat věty a přeložit   PS str. 65/2

8. 6. 2018. .

. Čj – PS – str. 28,    29/2

7. 6. 2018

Čj – už umíme čas přítomný, čas budoucí – opsat si tabulku z uč. do sešitu str. 69, čas minulý uč. str. 71, PS str.27/ 1, 2

M – PS str. 16 celá, str. 17/1

Vl – v pondělí bude test uč. str. 13 – 22 po Přemysla Otakara II   opsat sešit od kamaráda

Dne 6. 6. 2018 jdeme na exkurzi do Avonu Automotiv Rudník. Odchod od školy v 8. 10 h a příchod ke škole okolo 10. 00 h.

Nezapomeňte, že zítra 31. 5. 2018 odjíždíme od školy v 7.45 h. do Jánských Lázní

30. 5. 2018

M – PS str. 15/3, 8, 9

Čj – Kontrola Kosmonauta, psali jsme pětiminutovky, PS str. 26/1,2

Př – Ekosystém louka uč. str. 46

Aj – uč. str. 49, PS str. 63- 64

S pozdravem tř. uč. Ježková Hana

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z bobování a jak jsme byli na obecním úřadě.  V úterý 7. 3. 2018 jsme navštívili obecní knihovnu, fotky jsou také na fotogalerii.

Milí rodiče, moc bych Vám chtěla ještě jednou poděkovat za včerejší skvělé odpoledne. I přes ztížené podmínky jsme to zvládli na výbornou. Děkuji za shovívavost, za příjemnou atmosféru a za Váš čas.

28. 5. 2018

Čj . Kosmonaut, ať jsme všichni stejně str. 22/ d, e   uč. str. 66/ tabulka

M- uč. str. 84/ 1, 2, 3 a str. 55/1   PS str. 14/6

Aj – uč. 49 povolání

 

 

24. 5. 2018

Čj – Kosmonaut str. 21/b, trénovali jsme s kartičkami vzory a pády

M – Minutovky str. 23/ 45    uč. str. 74/3

Vl – PS str. 10/1,2,3

15. 5. 2018

Čj – Kosmonaut str. 14/d a str. 15/e      PS str. 18/4, 5 str. 19/2

M – DÚ  Minutovky str. 18/35 první řádek    PS str. 8/3, 4, 5

Př – str. 41 krtek a hraboš, vypiš si do sešitu

 

11. 5. 2018

Aj – uč. str. 45, 46

Čj - PS str. 18/3, z učebnice str. 56 napsat do sešitu školního vzor Stroj,                                    Kosmonaut str. 12/ 1, 2, Dú uč. str. 59/15 přepsat

16. 4. – 18. 4. 2018

Čj – Vesmír  do str. 23, Vzor pán vyskloňovat a napsat do sešitu

M – uč. str. 71/1 písemné násobení dvojciferným číslem, PS str.7/1, Minutovky 2. díl str.14/27 a 28

Př – živočichové na poli

9. 13. 4. 2018

Čj – Vesmír str. 16, 17, 18,19/c, d    PS str. 13

M – str. 4/5, str. 5 celá

Př – uč. str. 38, 39

4. 4. 2018

Čj – PS str. 12,

M – uč. str. 66/2,3  str. 67/2

Př – Okopaniny str. 38

3. 4. 2018

Čj – Vesmír str. 14/3,   nový vzor Kost, vypsat si do školního sešitu ve všech pádech v č. j a č. mn., Vesmír str. 15/ 1,2

M – oprava písemné práce, Dú – nadiktovala jsem příklady 50 . 400=    300.9 000=    50 . 700=     800 . 6 000=     3 . 70 000=     50 000. 70=     4200: 70=    560 : 80=      4800 :6=     90 000 : 90 =       45 000 : 500 =     280 :7=       81 000 : 900=

Př – povídali jsem si o Velikonocích

19., 20. 3. 2018

Čj – PS str. 9/ 1, 2, 3, uč. str. 51/ 2, 3 a do školního sešitu si vyskloňovat vzor žena v čísle jednotném a množném

M – PS č. 2 str. 3/  celá, str. 4/3, PS číslo 1 str. 25/ 11

Př – PS str. 18/1, 2, 3, 4 str. 19/ 1, 2, 3

9.3.

M – uč. str. 47/3   str. 49/2 a uč. str. 45/2 slovní úloha

Aj – p. učitelka byla nemocná

Čj – Všichni musí zvládnou rod střední, protože v pondělí po prázdninách začínáme další vzory a to  rodu ženskéh

Všem přeji krásné prázdniny a věřím, že po prázdninách se již sejdeme v plném počtu.

8. 3. 2018

Čj – hráli jsme hru

M – uč. str. 48 nahoře, při násobení nuly sčítám, Minutovky str. 15/ 1 a,b,c, uč. str. 49/3 slovní úloha

Vl – dnes průmysl uč. str. 32/33 a PS str. 19/3,5 a pozor v pondělí po prázdninách test z podnebí, počasí a zemědělství – všichni se připraví pečlivě

7. 3. 2018

Čj – uč. str. 49/17 přepsat do školního sešitu

Př – PS str. 16/1 a, b, c, str. 17/1,2

M – Minutovky 2. díl str. 1 celá, uč. str. 45/5 slovní úloha

Aj – opsat si sešit od spolužáka, 5. kapitola na online jazycích

6. 3. 2018

Čj – procvičovali jsme rod střední na počítačích

M – hráli jsme hry, uč. str. 45/4 slovní úloha

Př – vypsat si do sešitu čas, umět závěrečnou tabulku z uč. str.35 dole

5. 3. 2018

Čj – PS str. 4/3, 4

Aj – uč. str. 32 a opsat si od spolužáků sešit

M – číslo jsme si zvětšili o desetitisíce uč. str. 47/1, 2 a rozvinutý zápis

3. 3. 2018

Aj – vypsat si slovíčka z 5. lekce

Čj – Vesmír str. 9, PS str. 8/2

28. 2. 2018

Čj – PS str. 7/1, Vesmír str. 9/3 str. 10/4, 5a

Aj – PS str. 37, 38, 39

M – násobení, dělení na rychlost – trénujte dětičky

Př – Teplota

27. 2. 2018

Čj – Ps str. 7/3,   Vesmír str. 9/1,2

M – opakování násobení a dělení, uč. str. 47/4 do školního sešitu

Př – převody jednotek délky a hmotnosti, teplota – bor mrazu a bod varu zapsat si do sešitu

a domácí úkol je: převeď   100dm =               m, 10cm=            mm, 1km=         m,

40dm=          mm,   10 000m =          km,   1 000m=           cm,   1km=       dm

1 000m =             km,   1 000m =             cm,   10 000 cm =        dm,  10 000cm =             m

26. 2. 2018

Čj – vyskloňovat si do školního sešitu vzor stavení v čísle jednotném i množném

Vesmír str. 8, PS str. 7/1, 2

M – Minutovky 2. díl str. 25/50 za a doplním číslo a dělím, příklady zapisuj do školního sešitu a výsledky zapiš do tabulky

Aj – uč. str. 31 celá, PS str. 90 celá

Vl – příprava na čtvrteční test – půda, zemědělství, počasí a podnebí

23. 2. 2018

ČJ – uč. str. 48/11, 12, 14

Aj – Ps  str. 34/2 a str. 35/1, 2

G – jsme neměli

22. 2. 2018

Čj . uč. str. 48/10, uč. str. 48/13 do školního sešitu

M – uč. str. 41/2, uč. str. 43/2

Vl – půda a zemědělství, Ps str. 18

21. 2. 2018

Čj – Vesmír str. 7/2,    PS str. 6/2, 3

M – test na dělení jednociferným číslem, uč. str.42/3

Př – uč. str. 35 teplota

Aj – PS str. 32/1, str. 33/1, str. 34 celá,  str. 35 celá

20. 2. 2018

Čj – do školního sešitu  vyskloňovat nový vzor KUŘE, Vesmír str. 7/ 1, , PS str. 6/1

M- Minutovky str. 24/ 47 a, b

Př – převody jednotek délky a hmotnosti

19. 2. 2018

Čj – uč. str. 47/7, pracovali jsme s kartičkami, které přiřazovali ke vzorům  a určovali pád

M – násobení, dělení, PS str. 27/11

Aj – uč. str. 27 a 30, PS str. 33/2  a str. 36 celá

Vl – půda

Můžete se podívat, jak jsme opakovali jednotlivé kraje, pohoří a řeky ČR

16. 2. 2018

Čj – Vesmír str.6/2, PS str.5/3, 4

Aj – uč. str. 27

14. a 15. 2. 2018

Čj – Vesmír str. 5,6/1   PS str. 4 celá str. 5/1,2      Nový vzor moře – vyskloňuj si ho do školního sešitu  v čísle jednotném a množném

M – PS 1. díl str. 26/1 a str. 27/8, 9   str. 28/12

Aj – procvičování slovní zásoby zvířata ve hře pexeso

Vl – uč. 29 počasí, Dú zjisti si nějakou pranostiku

Př – str. 34 hmotnost, zapiš si do sešitu

Pár fotek z hodin Př a Pč

 

 

 

 

 

 

 

13. 2. 2018

Čj – psali jsme pětiminutovky na vyjmenovaná slova, Vesmír str. 5/6, 7, PS str.

M – Minutovky 2. díl str. 22 celá

Př. uč. str. 34 tabulka převodů umět nazpaměť

12. 2. 2018

Čj – PS str. 3/2, 3     sešitek Vesmír str. 4/ 3 a 4,5  Dú uč. str. 47/ 6 přepiš  a urči pád u doplněného slova

M – uč. str. 40/ 5 i se zápisem, Minutovky 2. díl str. 22/ 43

Aj – uč. str. 26, Ps str. 32/ 2 domácí úkol a zapsat si ze sešitu od kamaráda

8. 2.,9. 2. 2018

Vl – připravovali jsme se na pondělní test, pohoří, hory a nížiny ČR,

Čj – PS 2. díl str. 4/2, 3, nový sešitek str. 3/ 1, 2

Aj – uč. 26, PS str. 31

7. 2. 2018

M – násobení a dělení  - příklady z kalkulačky opět na rychlost, Minutovky 2. díl str. 22/ 43a

Čj – uč. str. 47/4  PS str. 2/1 str. 4/1

Př – uč. str. 34 délka

Aj – PS str. 30/ 1, 2, interaktivní tabule- zvířátka

6. 2. 2018

Čj – psali jsem test na určování pádů, nová látka Rod – střední a jeho VZORY- Město, moře , kuře, stavení, uč. str. 47/ 3 zařaď k jednotlivým vzorům

M – uč. str. 39/ 6 str. 40/ 2, 3    Minutovky 2. díl str. 21/ 41 a, b

Př – shrnutí na velkou čtvrtku -  Horniny a nerosty co všechno o nich vím a energetické suroviny

5. 2. 2018

Čtení – recitace

Čj – uč. str. 43/14 přepiš a urči pád u vyznačených slov

M – Minutovky 2. díl str. 19/37 a,b  a cvičení 38

Aj – PS str. 29 a sloveso být

Vl – vycházka do přírody

31. 1. a 1. 2. 2018

Čj – trénujeme pády, takže si můžeme vymýšlet podstatná jména v různých tvarech- ke kamarádovi, viděl psa, šel do školy a tak dále, uč. str. 44/ 19, vypiš podtržená slova a urči pád ve větě., PS str. 40

M – dělení jednociferným číslem uč. str. 40/ 1 a str. 40/6

29. 1. a 30. 1. 2018

Př – Energetické suroviny, PS str. 15, zítra píšeme test z hornin

M –  dělení jednociferným číslem str. 39 / 1, 2, 3

Vl – PS str. 14, 15

Aj – práce na počítačích online jazyky

Čj – trénování pádů  uč. str. 41/8, PS str. 37 celá, str. 39/ 3, 5, 6

26. 1. 2018

Aj – uč. str. 24, 25, PS str. 89

Čj – uč. str. 44/17 a Dú str. 44/18

25. 1. 2018

měli jsme třídnické hodiny a odpoledne jsme bobovali

23. 1.  a 24. 1. 2018

Čj – Nová látka- pády podstatných jmen, naučit se je nazpaměť, uč. str. 40/4, str. 44/20, PS Oskar str. str. 38/ 1 str. 39/3 a výběr cvičení  ze stran 33, 34 a 35

Aj – vypsat slovíčka ze 4. lekce

M- slovní úlohy typu o více, o méně, krát více a krát méně

Př. –  Energetické suroviny str. 33

17. 1. 2018

Čj – psali jsme čtvrtletní práci

AJ – hodiny, sometimes – někdy, always – vždy, never – nikdy, uč. str. 21 a 22, Ps str. 25

M – minutovky str. 20/ 39 a 40

Př – test horniny a nerosty

16. 1. 2017

Čj – připravovali jsme se na čtvrtletku – vyjmenovaná slova, skupiny obě, obje,  slovní druhy: Vymysli větu, která se skládá ze slovních druhů 2 1 5 7 1 příklad Šikovný  chlapec pracoval v lese. Nebo 1 8 1 5 6 7 1

M – psali jsem čtvrtletní práci, opakování různých typů příkladů

Př – přeměněné horniny, zítra píšeme testík z hornin

9. 1. 2018

Čj – psali jsme diktát, Slovní druhy, opsat si do sešitu z učebnice str. 35 přehled slovních druhů

M – zaokrouhlování uč. str. 32/1 na tisíce, stovky, desítky

Př – opakování  magmatických hornin – žula a z čeho se skládá

8. 1. 2018

Čj – Šašek str. 42/9, Dú str. 42/8 stav domeček

Vl – opakování druhů map

M – Minutovky str. 19/37 a str. 20/ 39 dva řádky a trénovali jsme vrácení peněz na určitou sumu, např. nákup stojí 254Kc a platím 500Korunou, kolik mi vrátí, trénování dopočítávání, vymýšlela jsem si příklady

Aj – uč. str. 19 a PS str. 21

3. 1. 2018

Milí rodiče, přeji až nyní do nového roku 2018 všechno nejlepší, hodně zdravíčka bez kterého by to nešlo a ať se všem daří. Omlouvám se, měla jsem notebook mimo provoz, tak teď už zase veškeré informace zde.

Čj – psali jsme slohové vyprávění Moje vánoční prázdniny

M – opakování násobení, dělení Kalkulačka str. 16, 18,  uč. str. 35/ 3

Aj – uč. str. 18, Ps str. 20

8. 12. 2017

Čj – Šašek str. 33/12 doplň a vysvětli přísloví, psali jsme pětiminutovky na vyjmenovaná slova po V

G – jsme neměli, protože jsme se učili písně na vánoční koncert

Aj – nebyla

7. 12. 2017

Omlouvám se, že nebyly včera napsané úkoly, nešel internet, takže dodělat za včera a dnešek

Čj – PS Oskar str. 19/1, 3 str. 29/ 2, 4 a str. 30/1   Šašek str. 33/10, 11 str. 31/5 str. 30/ 4 nevím, zda jsem již psala

M – Minutovky str. 11/ 22str. 13/ 25b rozkládám na 500 a 50, 300 a 3, 600 a 90  str. 13/ 26a, b

Př.- kreslili jsem si stopy zvířat a v Ps str. 13/2

Vl –  státní symboly, v pondělí bude test

Aj – uč. str. 17 PS str. 19/1

5. 2. 2017

Čj – Šašek str. 31/5, PS Oskar str. 29/ 2, 4      str. 18/4    Dú  uč. str. 31/1

Př – začali jsme stopy zvířat, překreslovali jsme si do sešitu uč. 28 a pak přišli čerti

M – na známky násobilka, Minutovky str. 13/25 b

4. 12. 2017

Čj – Ps Oskar str. 18/5, str. 29/3   Šašek str. 30/4

M – příklady na násobení a dělení opět na rychlost a přesnost, Minutovky str. 12/24 a, b    str. 13/25a,    str. 14/27a

Aj – uč. 17,  oprava písemné práce

Vl – státní symboly napiš do sešitu

28. 11. 2017

Čj – Napsat si do školního sešitu vyjmenovaná slova po V a z učebnice vypsat rozlišuj str. 31

M- minutovky str. 7/ 13 a, b a Dú minutovky str. 7/ 14 a

Př – uč. str. 28 Pomáháme živočichům

24. 11. 2017

Čj – Šašek str. 28/10, 11 PS Oskar str. 28/ 1, 2, Dú uč. str.30/4 přepiš do domácího sešitu

G – rýsování kružnice a kruhu uč. str. 115 nahoře, PS str. 39/ 1, 2

 

Čj - Šašek str. 26/5, str. 27/8, 9, uč. str. 18/ zdvojené souhlásky str. 18/ 1 napiš do sešitu školního a cvičení 2, Dú uč. str. 18/3

M – Minutovky str. 9/ a,b, psali jsme test na slovní úlohy

Vl – uč. str. 12, opsat sešit

Aj – ze středy uč. str. 15, Ps str. 14 a 15

22. 11. 2017

Čj – psali jsme pětiminutovky, Šašek str.  26/ 4 a 6

Př – uč. str. 27 teplokrevní živočichové

M – Minutovky str. 4/ 7 a, b a 8 a,b str. 5/9 a

15. 11. 2017

M – psali jsme test na násobení dvojciferným číslem, rozvinutý zápis a psaní velkých čísel, uč. str. 29/4

Př. opakování od začátku školního roku, děti si dávaly otázky, Ps str. 12

Čj – naučit se nazpaměť sloupeček z učebnice str. 17, Ps str. 17/3

14. 11. 2017

Čj – oprava čtvrtletní práce, uč. str. 17/ opsat do sešitu vjet, vjezd, zrakový vjem a Pozor: Objet a Oběd     Objetí a Obětí, PS str. 16/1

M – uč. str. 29/2,3     Minutovky str. 11/21

Př – Prase divoké a Liška- udělat výpisky do sešitu

13. 11. 2017

Čj . Šašek str. 23/1,2   str. 24/4,   uč str. 17/ zapamatuj si, opiš si do školního sešitu a nauč nazpaměť, píšeme obje

M – psali jsme na známky dvě slovní úlohy z pracovního sešitu, uč. str. 19 nahoře číselné osy, posloupnost čísel, ukazuj jednotlivá čísla na ose

Vl – test řeky

9, a 10. 2017

Čj – Šašek – str. 20, 21, 22

M – psali jsme čtvrtletní práci

Vl – řeky a v pondělí se píše test slepá mapa řeky

Aj – uč. str. 11 a Ps str. 11/1

8. 11. 2017

M – Minutovky str. 15/29   str.19/ 37   Dú str, 16/ 32

Př – psali jsem test a pokračovali jelen lesní, více jsme toho nestihli

Čj . psali jsme čtvrtletní práci

7. 11. 2017

ČJ – uč. str. 16/4 přepiš do školního sešitu, Ps Oskar str. 27 celá

M – PS Partička str. 14/14, 15, 16 str. 16/1 ,   domácí úkol PS str. 17/1

Př – uč. str. 26/ veverka, kuna, jelen zapiš si do školního sešitu zápisky

6. 11. 2017

Čj – Šašek str. 19/6, 7, 8   Dú uč. str. 16/3 přepiš

M – uč. str. 27/4    PS str. 12/ 2, 3,4,5   str. 14/14   příprava na čtvrtletní práci

Aj – PS str. 10/2, čísla 1 – 100

Vl – řeky procvičování, opsat si sešit

3. 11. 2017

Aj – práce z papíru

Čj – Šašek str. 18/4  PS Oskar 16/3, 4 Dú uč. str. 15/ 4 přepsat do domácích sešitů

G – rýsování polopřímek uč. str. 111

1., 2.11.  2017

Čj – Šašek str. 17 celá, str. 18/ 5   PS Oskar str. 15/ celá – nemusíš diktát,  str. 16/2

M – PS Partička str. 11/ 1, 2, 3, 5   uč. str. 27/ 3 rozvinutý zápis   slovní úlohy str. 22/ 4

Vl – Ps str. 6 zakreslení řek do mapy

Př – uč. str. 25/ Plazi, Ptáci    Savci – veverka obecná

30. 10. 2017

Čj – PS str. 26/ 1, 2  uč. str. 16/ napsat do školního sešitu Předložky a předpony nahoře , PS str. 14/ 1

M – Minutovky str. 3/ 6, PS str. 10/ 10 slovní úloha

Vl – kresba jednotlivých řek do jednotlivých krajů

Příspěvek Eliška Pavlíčková

O hodině přírodovědy jsme měli poznávání jednotlivých druhů stromů. Paní učitelka přinesla větvičky listnatých a jehličnatých stromů do třídy. Protože probíráme ekosystém les, to znamená vše o lese, měli bychom poznat i jednotlivé druhy stromů. Před poznávačkou jsme měli větvičky na chodbě, kde byly i cedulky  a my jsme se mohli jejich názvy učit a opakovat. Pak už následoval test, kde paní učitelka ukazovala sklenici s jednotlivou větvičkou a my jsme měli správně napsat oba názvy. Já jsem prohodila druhý název u dvou stromů, jinak jsem měla vše správně a dostala jsem jedničku.

 

24. 10. 2017

Čj- Šašek str. 16 celá, PS Oskar str. 25/ 3, 4     Vyznač stavbu u slov Ledovka, rodiště, lékárník,

M – dělení příkladů do 7 min,  sešitek Minutovky str. 3/ 5

Př – uč. str. 8 celá, výpisky do školního sešitu

23. 10. 2017

Čj – Šašek str. 15/7, PS Oskar str. 25/ 1, 2   . Urči u slov  lékárna, letadlo, prales kořen, předponu a příponu

M – dělení příkladů IV – X  do 7 min     Dostávali jsem nový pracovní sešitek, kde jsou příklady typu 49 . 2 =    7. 32 =   9 . 12

Aj – pracovali s rodinnou fotografii, tvoření otázek  To je matka, to je otec, to jsem já

Vl – opakování krajů

Příspěvek Adam Bauer

Ahojky, ve středu 18. 10. 2017 jsme jeli do Jánských Lázní na Stezku korunami stromů. Tak ráno jsem málem nestihl, už se všichni řadili u autobusu. Nastoupili jsme a odjeli. Cesta trvala přibližně 25 min. Autobus nás vysadil u kolonády a my jsme se vydali Rudolfovou cestou ke Stezce. Šli jsem kolem dětské léčebny Vesna, po přibližně 100m jsme natrefili na pramen, z kterého jsme se mohli napít. Cestou jsme určovali druhy stromů, počítali stáří stromů podle letokruhů. U jednoho stromu jsme napočítal 69 a u druhého 66 letokruhů. Popisovali jsme i jednotlivé části hub. Asi po 3 km jsme dorazili ke Stezce. Počkali jsme až otevřou. Mezi tím jsme se mohli nasvačit. Když otevřeli, mohli jsme s chutí vyrazit, byli tam různé překážky, které jsem mohli zdolat nebo obejít. Pak jsme došli do podzemí, kde byly zajímavosti o půdě. Pak už jsme pokračovali vzhůru až do 42 metrů nad zemí. Dolů jsme mohli jet tobogánem, ale já jsem nejel, jízda trvala jen 13s  stálo to 50Kč. Pak jsme si mohli něco koupit v obchodě, ale bylo to moc předražený. Třeba ořezávátko stálo 50Kč, tak jsem si nic nekoupil. Mohli jsme využít i venkovního hřiště. Pak už jsme čekali na autobus a jeli zpět do školy. Výlet jsem si moc užil.

Projekt Les v Jánských Lázních se přesouvá na středu 18. 10. 2017 z důvodu nevlídného počasí

20. 10. 2017

Aj – opsat si školní sešit, přinést fotografii s kamarádem či rodinou

Čj – Šašek str. 15/ 8, PS Partička str. 13/ 4, 5   učebnice str.13/ 3

19. 10. 2017

Čj – uč. str. 26 přepsat do školního sešitu Rozlišuj, Šašek str. 14/4, Dú str. 14/6    PS Oskar str. 13/2

M – násobilka na známky, uč. str. 22/2   23 . 8 = (20 +3) . 8 = 160 + 24 = 184    ,   Dú Partička str. 10/ 12

16. a 17. 10. 2017

ČJ – nová látka uč. str. 13 Stavba slova - kořen,, předpona, přípona, opsat si školní sešit, PS str. 13/1    Dú Šašek str. 13/ 1,2,3 a napsat si do školního sešitu vyjmenovaná slova po M

M – uč. str. 22 násobení dvojciferným číslem cvičení 1, sloupečky na dělení na rychlost I – X

Př – testík, uč str. 8 Houby, opsat si sešit a nakreslit houbu jedlou a jedovatou

Aj – uč. str. 9, PS str. 8/1

12.10 a 13. 10

ČJ – Šašek str. 11/2, str. 12/3,4    PS Oskar str. 11 celá str. 12/1 a, b, c, d, e, f,   uč. str. 12/1, přepiš báseň, psali jsme diktát

M – zaokrouhlování na známky, příklady z papíru na dělení I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII na rychlost, PS Partička str. 6/3, 4 5,

G – rýsování rovnoběžek PS Partička str.32/ 2, 3, 4, 5

Aj – PS str. 7

Vl – opsat sešit

11. 10. 2017

Čj – pětiminutovky na vyjmenovaná slova po L, psali jsme si do školního sešitu novou látku – slova citově zabarvená, PS Oskar str. 11/1, 2, 3,

Př – poznávačka  listnatých a jehličnatých stromů, opakování jednotlivých pater a zařazování rostlin do pater

Aj – uč. str. 8

M – sloupečky na dělení na rychlost I,II,III,IV,V,

10. 10. 2017

Čj – PS Oskar str. 24/4 na smajlíky, str. PS str. 10/2, 3, 4, 5

M – Zaokrouhlování na 10 a na 100, vymýšlej si příklady, příště již na známky

Př – jehličnaté stromy – poznávačka, PS str. 10/ 2, 3 str. 11/4, 5

9. 10. 2017

Čj – Šašek str. 10/ 10 na smajlíky, PS Oskar str. 9/3 str. 10/ 1  Dú  Oskar str. 24/1, 2, 3

M – trénovali jsme násobilku a pak dali příklady na známky

Aj – Test, vypsat slovíčka z 2. lekce

Vl – kraje a krajská města na známky

Čtení – číst každý den doma svoji četbu

6. 10. 2017

Čj – Šašek str. 9/7,  str.10/9   PS Oskar str. 8/4 přepiš se slovy protikladnými do domácích úkolů str. 9/ 1,

Aj – uč. str.7, pracovní sešit str. 6 str. 87/ 1,2, v pondělí se píše test

M – Rovnoběžky, různoběžky pracovní sešit Partička str. 32/ 1,2

5. 10. 2017

Čj – psali jsme diktát na vyjmenovaná slova po B, Šašek str.8/6, PS Oskar str. 8/ 3

M – násobilka sloupečky z papíru VI, VII, VIII, IX, X do 5 min., zaokrouhlování uč. str. 19/ 7, 8 domácí úkol

Vl – kraje a krajská města, příště už na známky, opsat si sešit

Na 10. 10. 2017 máme naplánovaný projekt Les – Stezka korunami stromů. Děti přinesou domů informace na papíře, prosím o vyplnění a navrácení zpět. Děkuji

3. a 4. 10. 2017

ČJ – Šašek str. 7/ 2, 3 str. 8/ 4, 5    uč. str. 24/ rozlišuj, přepiš si do školního sešitu a pamatuj, str. 24/ 2 přepiš do školního sešitu    Ps Oskar str. 8/ 1 a, b, c, cvičení 2

M – Násobilka z papíru na rychlost VI,VII,VIII,IX,X už budeme psát na známky, uč. str18/1 do školního sešitu, PS Partička str. 7/ 1

Př – do školního sešitu jsme si zapsali výpisky jehličnaté stromy a nakreslili větvičku se šiškou z uč. str. 22, 23

Aj – uč. str. 6, PS str.

2. 10. 2017

Čj – slohová práce – Jak jsme se měli o prázdninách, oprava pětiminutovek, napsat si do školního sešitu vyjmenovaná slova po L a stále trénovat i, y po B, budeme psát na to diktát

M – sloupečky VI,VII, VIII, IX, X, napsat na papírek pouze výsledky, uč. str. 18/ 1 zaokrouhlování na desítky, PS str. 6/ 1, 2

Vl – dodělali jsme zbytek krajů a vyznačili do mapy ve školním sešitě a znovu jsme trénovali slepou mapu, abychom uměli určit jaký je to kraj a jaké je jeho  krajské město, příště  píšeme na známku

Příspěvek Bára Benecká

O pracovních činnostech jsme tvořili Jeřáb ptačí. Služba rozdala čtvrtky a pak už bylo na nás, jak to vyrobíme. Paní učitelka rozdala každému do lavice větvičku jeřábu, který pro nás natrhala. Mohli jsme si vybrat, zda budeme kreslit voskovkami nebo progresy. Podle vzoru jsme měli nakreslit větvičku a listy. Jeřabiny jsme vyráběli z červeného či oranžového papíru. Utrhli jsme část papíru, zmuchlovali jsme ho do kuličky a pak jsme jich několik nalepili na papír po skupinkách. Tak nám z toho vznikl Jeřáb ptačí.

27. 9. 2017

M – sčítanec + sčítanec = součet                      menšenec  -  menšitel   =  rozdíl

230       + 450        =  680                             46            -     28            =    18

uč. str. 12/ 1   uč. str. 13/ 7     odčítej na řádku jednotky, desítky, stovky

Vl – slepá mapa, umím poznat, kde je jaký kraj a jaké má krajské město, zatím pouze Cechy. Moravu a Slezsko budeme dělat příště

Čj – PS str. 22/ 4, 5 str. 23/ 6, 7 a psali jsme pětiminutovky na známky - vyjmenovaná slova po B,  Dú uč. str. 23/ 2 přepiš do domácích úkolů

26. 9. 2017

ČJ – PS str. 22/ 1, 2, 3, , PS str. 7/ 1, 2

M – PS str. 5/ 16, 19, uč. str. 9/ modrý rámeček vypočítat a napsat do sešitu školního a bílý pod modrým rámečkem, ostatní ústně, násobilka VI, VII, VIII

Př – opsat sešit od spolužáka, uč. str. 20 jednotlivá patra v lese a listnaté stromy namalovat a poznat je

25. 9. 2017

Čj , uč. str.8  Slova jednoznačná a mnohoznačná, uč. str. 8/ 2, PS Oskar str. 7/ 1

Vl – PS str. 7/6 zapiš podle učebnice str.6 názvy jednotlivých krajů a vybarvi, psali jsme test

M – násobilka sloupečky VI, VII, VIII

22. 9. 2017

Čj – Opakování, co je hláska a písmeno, samohláska  a e i o u označujeme  kolečkem, souhlásky tvrdé, měkké a obojetné označujeme křížkem, opsat si školní sešit

M – násobilka, pokračujeme dál, sloupečky VI, VII, VIII natrénovat a napsat na papírek pouze výsledky, PS str. 4/12

G – PS str. 31 celá

 

Pozor:  Dne 21. 9. 2017 jedeme na atletiku do Vrchlabí. Odpadá odpolední vyučování. S Sebou svačinu, pití, sportovní oblečení, bundu. Sraz  u školy v 7. 50 h.

20. 9. 2017

ČJ -  psali jsme pětiminutovky z vyjmenovaných slov po B, PS str. 3/ 5, 6   str. 4 celá

M – uč. str. 6/ 3, 4, 5

Vl - uč. str. 5 nářečí a lidové kroje, opsat si sešit

19. 9. 2017
Čj – pětiminutovka z vyjmenovaných slov po B, PS str. 2/ 3 seřaď podle abecedy názvy jazyků a napiš do školního sešitu, PS str. 3/ 4

M – PS str. 4/ 13, uč. str. 6/ 4, 5,

Př – psali jsme testík z ekosystému a začali jsme ekosystém Les uč. str. 18, 19, hledali jsme živou a neživou přírodu a dívali jsme se, koho v lese můžeme vidět a co tam roste, do školního sešitu jsme si nic nepsali

18. 9. 2017

Čj – Šašek str. 6/8, 9,  PS Oskar str. 2/3, vybarvi jednou barvičkou názvy jazyků a napiš je na linku

Vl – PS str. 4/ 1, 2   uč. str. 5  Obyvatelé ČR, zapsat do sešitu

M -  Násobilka I,II,III,IV,V natrénovat, jednou naostro napsat a  změřit čas, PS str. 4/7 , 10, uč. 5/1 b, c

Aj – Abeceda, hláskování svého jména a různých anglických slov

14.9. 2017

Čj – Šašek str. 5/5, opakovali jsme abecedu, uč. str. 4/1 seřaď podle abecedy,  Dú seřaď podle abecedy jména kluků ve třídě

M – násobilka z papíru I, II, III, IV, V, PS str.3/ 1, str. 4/8,9,11

Př – uč. str. 7 ekosystém, opsat sešit od kamaráda

13. 9. 2017

M – Násobilka z papíru I, II, III, IV, V, rychle a bez chyby, uč. str. 5/ a ,b, c

Vl -  test do školního sešitu zezadu, dnes si opravovali učitelé (žáci)  sami, zpívali jsme novou píseň Okoř, protože jsme to včera nestihli

Čj – Šašek str.4/3,  4 za domácí úkol

Aj – uč. str.5 anglická abeceda, PS str. 2 celá

12. 9. 2017

Čj – recitovali jsme báseň na známky a všichni dostali jedničku do ŽK, mají velkou pochvalu, Šašek str. 3/ 2

M – trénujeme sloupečky příkladů násobilky z ofoceného papíru nazpaměť, na zítra budeme umět I, II, III, IV, V

Př – říkali jsme si odpovědi na otázky z uč. str. 4 a psali do sešitu,  co patří do přírody živé a neživé uč. str. 6

11. 9. 2017

Čj – povídali jsme si, co jsme zajímavého zažili o víkendu, PS  Oskar str. 2/1 a, b a naučit se báseň nazpamět

Vl – uč. str. 4, je vhodné si půjčit od spolužáka sešit a opsat si, co jsme si zapisovali do sešitu

M – uč. str. 5 opakovali jsme jednotlivé řády čísel - jednotky, desítky, stovky a tisíce a jejich správný zápis, dále čísla jednociferná, dvojciferná, trojciferná…..

Aj – opsat si školní sešit od spolužáka, PS str. 2/1

Čt – výroba knihy – Vyjmenovaná slova, to stačí si udělat, až přijde dítko do školy.

8.9. 2017

Aj – uč. první dvojstránka, hledat předměty na obrázku a říct je anglicky, uč. str. 4 - přečíst anglicky příběh,  PS str. 95/ unid one, naučit se 7 nových slovíček

Čj – opakovali jsme si název naši hymny, autora textu a hudby, sešitek Šašek – vyjmenovaná slova první strana cv.1 a na pondělí umíme vyjmenovat vyjmenovaná slova po B

G – říkali jsme si, že na hodinu  geometrie budeme mít připravené dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, tužku č. 3 nebo mikrotužku, kružítko a gumu, opakovali jsme, jak se vyznačuje bod a že se označuje velkým tiskacím písmenem

7. 9. 2017

ČJ – uč. str. 3, pouštěli jsme si na interaktivní tabuli naši státní hymnu a z dnešního dne již všichni víme, že slova napsal Josef Kajetán Tyl a hudbu složil František Škroup

M – Pracovní sešit str.3/2,5 a trénovali jsme násobilku

Př – uč. str. 4 odpovídali jsme na otázky

6.9. 2017

Dnes jsme si rozdali a nadepsali sešity na jednotlivé předměty a v Čj uč. str. 3, téma –  moje vlast, mateřský jazyk a zavzpomínali jsme na prázdniny

 

Hodina VV

Comments are closed.