3. třída

 

__________________________________________________

Kelímky od jogurtů

stopujeme sbírání :) … děkuji moc všem, kteří přinesli :)

______________________________________________

Online jazyky

- doposud hotové lekce 1., 2., 9. – nyní můžete dokončit lekci 3. + 8.

______________________________________________________________

Změna v rozvrhu hodin

ještě jedna menší změna v rozvrhu hodin, kdy si prohodíme hodinu prvouky s hodinou českého jazyka. Jde o změnu dny: čtvrtek 4. hodina a pátek 3. hodina.

___________________________________________________

Změna skupin na angličtinu

(tato změna platí i pro informatiku)

Jak jsme již řešili změnu skupin na angličtinu na rodičovské schůzce, je to tady :) . Pololetí nám tak rychle uteklo.

Sk. p. uč. Junková: 

Filda G., Jakub H., Jirka, Emilka, Táďa, Mari, Kubík Korda, Sofi, Milan, Janča, Fíla P., Miky, Marťa, Lucka, Johanka

INFORMATIKA – ÚTERÝ 5. HODINU

_______________________________

Sk. p. uč. Jindřišková:

Izabelka, Eliška, Mathias, Jára K., Kuba Koucký, Adam, Filip K., Naty, Nelča, Dan, Denisa, Štěpán

INFORMATIKA – STŘEDA 5. HODINU

______________________________________________________________

Procvičování

Pokud tráví žáci čas na tabletech a počítačích, co jim do toho zakomponovat nějaké to procvičování :)

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

http://www.naucsepsat.cz/vyjmenovana-slova/

___________________________________________________________

Online kurzy angličtina

Každý žák má svůj online jazykový kurz angličtiny, na který se přihlašuje pod svým jménem (emailem, který slouží pouze pro účely tohoto kurzu) a pod heslem. Tyto informace k přihlášení dostal každý žák a nalepil si do ŽK nebo do úkolníčku.

Pokud se budete přihlašovat poprvé, zadáte na internetu do vyhledávacího okna (úplně nahoře) celou adresu z papírku: https://studovna.onlinejazyky.cz

Poté už jen přihlásit(celý email, bez diakritiky) a žáci mohou začít. Vlevo v modrém menu zadáte obsah kurzu a dle zadané kapitoly si lekce každý může vypracovávat sám individuálně doma, jak mu to vyhovuje. Úkoly se dají opakovat.

První termín kontroly jsme si stanovili na 15. 11., kdy budou mít žáci splněnu 1. kapitolu – celou. 

Pokud by měl někdo problém s přihlašováním, nebo nemá připojení k internetu doma, je možné využít termínu ve škole po domluvě s daným vyučujícím v pátek po obědě. 

Děkuji za spolupráci

B. Jin.

______________________________________________________________

Angličtina

Z mé strany doporučení na tyto stránky, které jsem vyhledala. Na stránkách jsou všechny lekce, testy, slovíčka, procvičování  formou her, písničky, které se učíme a pouštímě v hodinách, myslím si, že stránky jsou pro děti užitečné i z hlediska poslechu výslovnosti.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

_______________________________________________

Informace – seznam knížek doporučené literatury

Vkládám seznam doporučených knížek, které by se mohly dětem líbit. Jedná se i o současnou literaturu, třeba bude pro někoho seznam námětem. Samozřejmě by mohl být mnohem bohatější, ale pro začátek snad postačí. V pololetí mohu nějaké další tituly přidat :) .

Seznam knih

_____________________________________________________________

Informace – čtenářský deník

Zápis do čtenářského deníku: 

- autor, název knihy, ilustrace

- hlavní postavy

- děj

- hodnocení knížky (z pohledu dětí – líbila/nelíbila se, proč jsem si zrovna vybral/a tuto knížku)

___________________________________________________________

Čtvrtek 8. 3. 

Český jazyk:

- učivo: částice a citoslovce

- procvičování

- UČ. str. 65, 66 / společná práce

- PS str. 11 / 3 spojky, společně

- šifry – slovní druhy

Matematika:

- PS str. 19 dokončena

- procvičování násobilky – házení

- přepis příkladů na sčít. a odčít. do 1000 do ŠS

Prvouka:

- vytváříme ve skupinách sluneční soustavu

Návštěva knihovny – Rudník

_________________________________________________________

Středa 7. 3. 

Český jazyk:

- procvičování slovních druhů – práce na tabulí

- samostatné ověřovací cvičení

Matematika:

- pětimin. list – násobení, dělení

- hra „PLÁCANÁ“ (procvič. nás. a děl.)

- uč. str. 77

- procvičování odčítání v oboru do 1000 typu: 205 – 7

Angličtina:

- jednoduchá videa pouze v angličtině (rozhovory dětí ve škole) – porozumění textu, rozbor textu

- „PLÁCANÁ“  na procvičování slovíček ze 6. lekce

- písnička

Čtení:

- společná četba knihy: Pan Buřtík…

_____________________________________________________________

Úterý 6. 3. 

Český jazyk: 

- nové učivo: spojky

- uč. str. 65 / 1, 2 ústně

- PS str. 11 / 1, 2

- procvičování s tabulí

Matematika:

- PS str. 18 dokončena

- uč. str. 76 (obor do 1000 s přechodem typu: 200 – 7)

- procvičování

Čtení: 

- čít. str. 95

- pís. str. 6, 7

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

Angličtina sk. Jin.: koukněte na slovíčka 6. lekce ještě jednou, dám šanci opravy

___________________________________________________

Pondělí 5. 3. 

Český jazyk: 

- opakování a procvičování slovních druhů – zaměření na příslovce, které se nám ještě pletou

- procvičování s tabulí + přepis do školního sešitu

- pravopiska

Matematika:

- vyhlášení naší třídní soutěže „Klokan“

- sloupeček na nás. a děl. na známky

- uč. str. 74 + 75 / ústně

- procvičování příkladů s přechodem, pomocí rozkládání čísla (příklady typu: 398 + 5) do ŠS a s tabulí

Prvouka:

- učivo: Slunce a sluneční soustava

- uč. str. 31 – 33

- dokument o vesmíru

Angličtina:

- slovíčka – testík

- uč. str. 44, 46

- PS str. 56 společně

______________________________________________________

Pátek 2. 3. 

Český jazyk:

- procvičování slovních druhů

- prac. list

- činnostní procvičování ve skupinkách

Matematika:

- zápis do modrého sešitu – čtverec – obvod čtverce + obdélník – obvod

- PS str. 46

Angličtina:

- onlinejazyky – procvičování

______________________________________________________________

Čtvrtek 1. 3. 

Český jazyk: 

- učivo: předložky

- uč. str. 64 / 1 společně ústně + 2 ústně a poté přepis do ŠS

- PS str. 10 předložky

- cvičení na tabuli – určování slovních druhů

Matematika:

- matematické hádanky (práce s tabulkou do tisíce) – každý si tvořil své pro ostatní ve třídě

- PS str. 18 / dalších 5 sloupečků – prostřední

- sešit – individuální procvičování do 1000, nebo procvičovací karty s vlastní kontrolou

Prvouka:

- opakování před testíkem

- testík

Comments are closed.