3. třída

_____________________________________________

DEN ZEMĚ

_________________________________

Matematika geometrie

- prosím o zajištění pomůcek na páteční hodiny geometrie (dlouhé pravítko, kružítko, tužka č. 3, guma)

___________________________________________________

Doporučená literatura pro rodiče :)

Nestěžuj si – Will Bowen , http://nestezujsi.cz/

Respektovat a být respektován – Jana Nováčková, Pavel Kopřiva, http://www.respektovani.com/

Výchova bez poražených – Thomas Gordon, http://www.vychovabezporazenych.cz/

_____________________________________________________________

Procvičování

Pokud tráví žáci čas na tabletech a počítačích, co jim do toho zakomponovat nějaké to procvičování :)

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

http://www.naucsepsat.cz/vyjmenovana-slova/

______________________________________________________________

Angličtina

Z mé strany doporučení na tyto stránky, které jsem vyhledala. Na stránkách jsou všechny lekce, testy, slovíčka, procvičování  formou her, písničky, které se učíme a pouštímě v hodinách, myslím si, že stránky jsou pro děti užitečné i z hlediska poslechu výslovnosti.

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

_______________________________________________

Informace – seznam knížek doporučené literatury

Vkládám seznam doporučených knížek, které by se mohly dětem líbit. Jedná se i o současnou literaturu, třeba bude pro někoho seznam námětem.

Seznam knih

_____________________________________________________________

Informace – čtenářský deník

Zápis do čtenářského deníku: 

- autor, název knihy, ilustrace

- hlavní postavy

- děj

- hodnocení knížky (z pohledu dětí – líbila/nelíbila se, proč jsem si zrovna vybral/a tuto knížku)

_______________________________________________

Pátek 18. 5. 

Český jazyk:

- prac. list – procvičování vyjm. sl. v

- předpony VY, VÝ + sloupeček na VI – tvoření přehledu

Matematiky geometrie:

- opakování rýsování kružnic

- list opakovací

- učivo: Přenášení úseček

Čtení:

- Čtení s porozuměním – Popletené pohádky

- vyplnění listu k textu, rozbor textu

- písanka str. 23 / říkanka pouze

Angličtina:

Ju – testík

Ji – opakování 7. lekce – protiklady, He is, He has got, popis obrázků, slovíčka

______________________________________________________________

 

 

 

Čtvrtek 17. 5. 

Český jazyk:

- uč. str. 88 / 5

- uč. str. 89 /1 – 3

- PS str. 26

Matematika: 

- pětiminutovka

- procvičování dělení se zbytkem

Prvouka:

- testík

__________________________________________________________

Středa 16. 5. 

Český jazyk: 

- cvičení s tabulí – procvičování vyjm. sl. po V + přepis do ŠS

- PS str. 25

- Hravé opakování slovních druhů – překládací papírky

Matematika:

- pětiminutovka násobilka

- prac. list – procvičování doposud probraných jevů

Angličtina:

- testík slovíčka

- společná oprava

- opakování celé 7. lekce

Čtení:

- práce s textem

- čít. str. 128 – 131

- zkouška čtení dvojic, jednotlivců, skupin

_______________________________________________________

 

Úterý 15. 5. 

Český jazyk:

- vyjm. sl. po V

- cvičení s tabulí – význam vyjm. slov, přiřazování příbuzných slov k vyjm.

- PS str. 24 dokončena

Matematika:

- procvičování dělení se zbytkem

- násobení a dělení 10, 100

- zaokrouhlování na 10, 100

- sčít. a odčít. do 1000 příklady typu:  125 + ____= 190

Čtení:

- pís. str. 22

- čít. str. 128, 129

_____________________________________________________________

Pondělí 14. 5. 

Český jazyk:

- prac. list cvičení souhrnné vyjm. sl. po S

- vyvození vyjm. sl. po V – seznámení, vysvětlení významu slov, příbuzná slova

- UČ str. 86 – 87

- PS str. 24 /1, 2 nahoře

Matematika:

- dělení se zbytkem – procvičování a upevňování

- násobení a dělení 10, 100 + zaokrouhlování

Prvouka:

- opakování rostlin před čtvrteční písemnou prací

- nové učivo: Živočichové a jejich společné znaky, dělení živoč. podle stavby těla

- video dělní živoč.

Angličtina:

- opakování a procvičování  slovíček před testíkem ve středu, poté v pondělí 21. 5. opakovací test 7. lekce

- práce s tabulí

- píseň s pohybem

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA:

ČJ - naučit se zpaměti řadu vyjm. sl. po V

______________________________________________________________

 

Pátek 11. 5. 

Český jazyk:

- pravopiska – doplňování

- PS str. 23 společná kontrola

- UČ. str. 84 / 4 ve ŠS – určování rod, číslo, pád

Matematika geometrie: 

- modrý sešit G – zkouška cvičení – rýsování kružnic – poloměr, průměr!!!!

- PS str. 42 / 1, 2 s tabulí společná práce

Čtení:

- vyprávění  o volných dnech – forma prac. listu

- písanka str. 21

- čít. str. 124 – 125

Angličtina:

- procvičování slovíček celé 7. lekce

- uč. str. 55 – poslech, výslovnost

- PS str. 70 / 1

______________________________________________________________

Čtvrtek 10. 5. 

Český jazyk: 

- PS str. 22

- prac. list – práce ve dvojicích, kdo nechtěl tak individuálně – opak. vyjm. sl. S

- UČ str. 84 / 4 do ŠS

Matematika:

- nové učivo: DĚLENÍ SE ZBYTKEM

- uč. str. 95, 96

- vysvětlení + procvičování u tabule

Prvouka:

- učivo: Části rostlin

- uč. str. 50 – 53

_____________________________________________________________

Středa 9. 5. 

Český jazyk:

- vyjm. sl. S dokončení

- PS str. 21 dokončena

- UČ. str. 82, 83, 84 vybraná cvičení ústně společně

- ZVÍŘ. str. 38 společně

Matematika:

- dokončení PS str. 31

Angličtina:

- uč. str. 54 / poslech, čtení, překlad

- PS str. 69

- My mom is… :) – prac. list

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

Aj – trénovat slovíčka 7. lekce 2. část

Čj – vyjm. sl. po P a S -> v pátek 11. 5. pravopiska

___________________________________________________________

 

Čtvrtek 3. 5.

Český jazyk:

- učivo: vyjmenovaná slova S

- prac. list – procvičování podstatných jmen (rod, číslo, pád)

- práce na přehledu vyjm. sl. S

- Zvíř. str. 33 / 4 a, b + společná kontrola a odůvodnění

Matematika:

- známky z pětiminutovek

- PS str. 31 společně i s tabulí (postup)

- procvičování násobilky

Prvouka:

- dokončení prací ve dvojicích + prezentace a známkování

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

Čj – zvíř. str. 36, 37

______________________________________________________________

Středa 2. 5. 

Český jazyk:

- zkouška vyjm. sl. po S na papír

- uč. str. 81 – vyjm. sl. SYN, SYTÝ, SÝR a jejich slova příbuzná

- PS str. 21 / 1-3

- přepis vět z tabule do ŠS

- tvoření přehledu vyjm. sl. po S

Matematika:

- procvičování nás. a děl.

- pětiminutovka

- PS str. 30 – společná práce s tabulí

Angličtina:

- uč. str. 53 email – čtení, překlad

- PS str. 68 společné vyplnění

Čtení:

- čít. str. 118 – 120

- pís. str. 19

___________________________________________________________

Comments are closed.