Aktuality

Září

3. 9. – Zahájení školního roku

pro 1. třídu: slavnostní zahájení na chodbě 1. stupně v 8:15

pro 2. – 9. třídu: každý ve své třídě a poté společně s třídním učitelem již

tradičně na chodbě druhého stupně v 8:10

_________________________________________________________

Červen

29. 6. - Předávání vysvědčení (I., II. stupeň)

28. 6. - Slavnostní předání vysvědčení 9. třídě

19. 6. – Dopravní den (I. stupeň)

5. 6. – Klicperovo divadlo HK (II. stupeň)

4. 6. – Focení 

1. 6. – Branný den (II. stupeň)

Květen

31. 5. – Výlet ke DNI DĚTÍ (I. stupeň)

10. 5. – DEN MATEK - dílničky

7. 5. – Ředitelské volno

4. 5. – DEN ZEMĚ

Duben

30. 4. - Ředitelské volno

30. 4. Zápis do I. třídy

 Zápis do 1.tř – informace

17. 4. konzultační třídní schůzky od 15:30 (I. a II. stupeň)

Březen

29. 3. – 2. 3. – Velikonoční prázdniny

27. a 28. 3. - Dětská scéna – recitační soutěž Trutnov

26. 3. - Divadelní výlet Hradec Králové (II. stupeň)

22. 3. – 15:30 - Praktický seminář s ochutnávkou na téma VÝŽIVA DĚTÍ

Únor

19. – 23. 2. - lyžařský výcvik (II. stupeň)

15. 2. - Beseda v MŠ “ Školní připravenost na přechod z MŠ do ZŠ“ (pro učitele ZŠ a rodiče)

14. 2. recitační soutěž – školní kolo

2. 2. - pololetní prázdniny

Leden

30. 1. - pěvecká soutěž – školní školo (3. a 4. vyučovací hodina)

Prosinec

22. 12. – družinový výlet

- divadelní představení v Hradci Králové  (II. stupeň)

21. 12. – od 15:00 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

12. 12.VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2017

Listopad

16. 11. – třídní schůzky - I. st. od 15:00

- II. st. od 15:30

2. 11. - informativní schůzka o přijímacím řízení ve školním roce 2017-2018 (pro                    žáky a rodiče 9. třídy) – od 17,00 do 17,30

           - prezentace středních škol od 17,30 – (žáci a rodiče 8. i 9. třídy)

Říjen

26. – 27. 10. - podzimní prázdniny

25. 10. - Dušičkový výlet (družina 1. – 3. třída)

25. 10. - Den jazyků - (od 4. – 9. třídy)

18. 10. – projekt les (I. stupeň)

Září

29. 9. - Ředitelské volno

28. 9. - Státní svátek

22. 9. - Sportovní den Vrchlabí (I. stupeň)

21. 9. - Sportovní den Vrchlabí (I. stupeň)

4 . 9. - Zahájení  školního roku 2017/2018 

Červen

29. 6. - Rozloučení s 9. třídou (prostory školy)

21. 6. pedagogická rada

2. – 11. 6. - pobyt v Chorvatsku (II. stupeň)

1. 6. - přednáška pro rodiče – kyberšikana

Květen

25. 5. - focení 

24. 5. - exkurze 2. stupně v Kutné Hoře

23. 5. -  branný den 2. stupně

 16. 5. - zkouška evakuace všech a program Diakonie Praha pro 1. stupeň

  9. 5. - DEN MATEK (I. stupeň)

Duben 

27. 4. - okresní kolo v kopané – Vrchlabí (II. stupeň – kluci). - Den Země

20. 4. – Den Země

13. – 17. 4. - Velikonoční prázdniny

13. 4. - Zápis do 1. třídy (časový harmonogram v MŠ)

12. 4. - pedagogická rada

konzultační třídní schůzky: I. stupeň od 15:00h, II. stupeň od 15:30h

5. 4. - p. šéfredaktor Dalibor Balšínek (projektový den II. stupeň)

Březen

22.3.  - projektový den čtenářské gramotnosti

22. 3. - recitační soutěž – okresní kolo v Trutnově (výherci II. stupně školního kola)

- pěvecká  soutěž – okresní kolo v Trutnově (výherci II. stupně školního kola)

21. 3. - recitační soutěž – okresní kolo v Trutnově (výherci I. stupně školního kola)

- pěvecká  soutěž – okresní kolo v Trutnově (výherci I. stupně školního kola)

6. – 12. 3. - jarní prázdniny

2. 3. - pěvecká soutěž – školní kolo (I. a II. stupeň)

Únor

21. 2. - Kyberšikana - beseda s policií v rámci prevence (II. stupeň) 

10. 2. - recitační soutěž – školní kolo (I. a II. stupeň)

6. – 7. 2. - Planetárium v tělocvičně – interaktivní výukové pořady pro MŠ, I. a II. stupeň

3. 2. - Pololetní prázdniny

 

Leden

31. 1. - běžecké závody (I. a II. stupeň)

           - pololetní vysvědčení

23. 1. – 27. 1. - Lyžařský kurz v Černém Dole (1. – 3. třída)

12. 1. - Bezpečnostní akce „Vidět a být viděn“

 

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis se bude na naší škole konat ve čtvrtek 13. dubna 2017. Čas si zákonný zástupce vybere na papírových rozpisech umístěných v MŠ, nebo telefonicky u ředitelky školy na tel.č. 725 020 704. Organizace zápisu vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. tzv. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky: Podle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1.1.2017 – Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V rámci neformální aktivity – přibližně 15 min. rozhovor s budoucí učitelkou 1. třídy proběhne orientační zjištění úrovně dovedností a dosažených znalostí dítěte k posouzení školní připravenosti. V žádném případě se nejedná o diagnostické testování, neboť to je v kompetenci školských poradenských zařízení nebo odborného lékaře. Doporučuji zákonným zástupcům dětí seznámit se s materiálem ministerstva školství – Desatero pro rodiče, ve kterém jsou informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. viz http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Těším se na vás na všechny. Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

 

RECYKLOHRANÍ

V rámci projektu RECYKLOHRANÍ v naší škole sbíráme nefunkční malé elektrospotřebiče (vše, co má kabel nebo je na baterie) a vybité baterie. Do školy je možno přinést také použitý olej z domácnosti, který vám pak nemusí zanášet odpadní systém. Odevzdáváme ho ke zpětnému využití. Olej mohou děti nosit v dobře uzavřených PET lahvích.

Elektrospotřebiče, baterie a olej odevzdávají žáci 1. stupně do své třídy třídní učitelce, žáci 2. stupně po konzultaci s Mgr. Veronikou Pichlovou na sběrné místo. V lednu vyhlašujeme opět akci „VĚNUJ MOBIL“, kdy sbíráme k recyklaci nebo opětovnému použití nefunkční nebo nepoužívané mobilní telefony.

Třídit a recyklovat má smysl!

Mgr. Veronika Pichlová

 

Sběr ve školním roce 2016/17

Sběr druhotných surovin patří již tradičně k našim oblíbeným aktivitám. Mimo výchovy dětí k ochraně přírody má pro nás tato činnost i nemalý finanční efekt. Z takto získaných prostředků je hrazena především doprava na sportovní a kulturní akce. V  tomto školním roce vybíráme od dětí starý papír (kartony, krabice i noviny), vše svázané do balíků a zvážené, dále hliník a víčka od PET lahví.  Rovněž hliník je třeba předem zvážit. Víčka se shromažďují za třídu.

Sběr mohou děti nosit v libovolný den během školního roku, který předají třídní učitelce (učiteli) po příchodu do školy, spolu s údajem o množství doneseného sběru. V případě většího množství tříděného odpadu mohou tento rodiče přivézt autem kterýkoliv den před zahájením vyučování, popř. po jeho skončení a složit jej ve vestibulu.

Nejlepší 4 sběrači papíru obdrží jako odměnu vyhlídkový let nad Krkonošemi. Ceny jsou připravené i pro nejlepší sběrače hliníku a 3 nejlepší třídy za všechny kategorie.

Věříme, že do sbírání druhotných surovin se zapojí co největší počet dětí, nejen z 1. stupně.

Ing. Petr Holubka

Comments are closed.