Volby Školské rady při ZŠ a MŠ Rudník na období 2018-2021

Dne 14. 11. 2018 proběhly volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Rudník, okres Trutnov za pedagogické pracovníky s tímto výsledkem:

za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Petra Junková, Bc. Renata Šindelářová, Jana Levínská

Dne 19. 11. 2018 proběhly volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Rudník, okres Trutnov za zákonné zástupce s tímto výsledkem:

za zákonné zástupce žáků byli zvoleni: Bc. Pavel Kaplan, Jan Lazák, Vladimír Holič

Za zřizovatele – Obec Rudník byli starostou obce Ing. Alešem Malochem jmenováni:
Ing. Martina Jirásková, Lenka Kordová, DiS. a Lukáš Skalský

This entry was posted in neza. Bookmark the permalink.

Comments are closed.