Sběr druhotných surovin ve školním roce 2017-2018

     Sběr druhotných surovin má na naší škole dlouholetou tradici. Výsledem je nejen ochrana životního prostředí, ale i nemalý finanční přínos pro školu. Především zásluhou žáků prvního stupně a jejich rodičů se podařilo v tomto školním roce  nashromáždit 6 295 kg papíru, 131,5 kg hliníku a 135 kg plastových víček.

          Pořadí tříd:1.      1. tř.

 1.       2. tř.
 2.       4. tř.
 3.       5. tř.
 4.       3. tř.

Pořadí nejlepších sběračů papíru:

 1.       Šedivý D.  2. tř.
 2.       Doležalová T.  2. tř.
 3.       Šedivá N  6. tř.
 4.       Korda J.  3. tř.
 5.       Jindrová A.  7. tř.
 6.       Bartůňková N.  4. tř. 
 7.       Rodr K.  4. tř.

Pořadí ve sběru hliníku:

 1.       Koucká S.  4. tř.
 2.       Zahradníková A.  1. tř.
 3.       Hofman Š.  1. tř.

      7 nejlepších sběračů papíru a 3 nejlepší ve sběru hliníku obdrželi permanentku na 10 hodin do krytého bazénu v Trutnově. Tato je platná 6 měsíců od prvního vstupu do bazénu a je přenosná na další osoby mladší 15 let.

     Doufáme, že ocenění sběrači si svou cenu náležitě užijí a ostatní žáci se jimi nechají inspirovat.

                                                                                                                       Ing. P. Holubka   

 

 

Škoda jen, že žáci 2. stupně se nenechali inspirovat mladšími žáky.

                                                                                                                        Ing.  P. Holubka

This entry was posted in Články. Bookmark the permalink.

Comments are closed.