Aktuality

Listopad

19.11. Třídní schůzky – 15:00 – 17:00 h

____________________________________________

Vánoční setkání

 • ten, kdo má zájem o stánek, tedy o svůj vlastní prodej na vánočním setkání, prosím, aby se domluvil osobně v ZŠ nebo po emailu s p. Bábikovou (Rynešovou), která sídlí ve sborovně I. stupně.
 • email: vera.rynesova@seznam.cz

________________________________________________________

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2018-2021

Vážení rodiče,

v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech na zástupce zákonných zástupců žáků dne 19. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 h ve vestibulu ZŠ v rámci třídních schůzek.

Kandidáty se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy a jejich návrhy lze podávat předsedovi volební komise prostřednictvím třídních učitelů, či přímo vedení školy, nejpozději do 2. 11. 2018.

Školská rada:

 • je devítičlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků)
 • funkční období je tři roky
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová

Posted in Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuality

Nová nástěnka

Z referátů našich žáků a fotek z Prahy a výstavy Doteky státnosti jsme vytvořili novou nástěnku plnou zajímavých informací o krásných místech našeho hlavního města, která jsme na našem výletě mohli vidět. A také jsme se ještě jednou ohlédli za uplynulým významným stoletým výročím. Velká pochvala patří Adéle Blažkové z 9. třídy, která zcela sama vytvořila úžasný plakát právě na téma „100. výročí ČSR.“ Takhle by to mělo vypadat :-).

Mgr. Lucie Švábová

Posted in neza | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová nástěnka

Klicperovo divadlo

 

Jsem ráda, že mohu říci, že nás čeká další divadelní představení, tentokrát předvánoční, v našem oblíbeném Klicperově divadle. Naplánovala jsem ho pro naše žáky na středu 5. prosince. Žáci 6. – 9. třídy, kteří se ještě nepřihlásili na adventní výlet do Drážďan, si ke mně mohou přijít pro lísteček s bližšími informacemi a návratkou.

Tentokrát nás čeká povedené komediální představení s detektivní zápletkou s názvem Klášterní ulice aneb To je vražda, hopsala! Bylo secvičeno k příležitosti stoletého výročí ČSR a nabídne nám pohled do nevšedního dne všedního života jednoho spořádaného měšťana v roce 1918 a 2018.

Po kulturním zážitku nás jako vždy čeká procházka do OC Futurum a následný „rozchod“, na který se děti vždy velmi těší a za slušné chování v divadle si ho i zaslouží. Těším se na další příjemný den strávený s našimi žáky, projednou zase mimo školní lavice J

Mgr. Lucie Švábová

Posted in neza | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Klicperovo divadlo

Den jazyků

Ve čtvrtek 1.11.2018 ve škole proběhl projektový Den jazyků s názvem: „Zjisti, co je typické pro anglicky a německy mluvící země“. Úkolem dětí bylo zjistit, ve kterých státech je angličtina a němčina úředním jazykem. Dále měli žáci venku najít 10 kartiček s hádankou pro každý jazyk. Po rozluštění hádanek bylo úkolem žáků kreativně vytvořit plakát zobrazující typické věci a místa pro Velkou Británii a Německo.

Posted in neza | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Den jazyků

Praha – Doteky státnosti

Jen malé shrnutí a ohlédnutí za minulým týdnem – výlet do Prahy se nám opravdu vydařil, počasí bylo úžasné a výstavy se dětem velmi líbily, především ta s názvem Doteky státnosti. Měli jsme štěstí na skvělou paní průvodkyni a musím říct, že mám velkou radost ze zájmu většiny dětí o dané téma. Snad si z toho každý odnesl alespoň něco málo a našel si něco, co ho zaujalo a co si zapamatuje.

Na fotky z výstavy a z celého výletu se můžete podívat v naší fotogalerii.

Mgr. Lucie Švábová

Posted in neza | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praha – Doteky státnosti

Dopravní výchova 1. – 3. třída

Dne 17. října jsme uskutečnili projekt „Dopravní dopoledne“, který byl zaměřený spíše na teoretickou část. Ovšem nechyběla ani praxe z okolí naší školy. Procházka k zastávce, poznávání značek, správné chození na kopci ke škole.

Teoretickou částí (krátká videa) nás provázeli tučnáci. Zaměřili jsme se nejvíce na téma: Chodec, do kterého jsme zařadili: chození po chodníku, chození za snížené viditelnosti, přecházení silnice, stezka pro chodce a cyklisty aj.

Určitě bych všem doporučila stránky, ze kterých jsem spoustu informací čerpala: www.bezpecnecesty.cz. Lze si je s dětmi projít i doma a zábavnou formou se naučit pravidlům v silničním provozu.

Barbora Jindřišková

Posted in neza | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní výchova 1. – 3. třída