Aktuality

Září

3. 9. – Zahájení školního roku

- pro 1. třídu: slavnostní zahájení na chodbě 1. stupně v 8:15

- pro 2. – 9. třídu: každý ve své třídě a poté společně s třídním učitelem již

tradičně na chodbě druhého stupně v 8:10 (1. den zůstávají žáci ve třídách jednu vyučovací hodinu, tedy do 8:55)

- 4. – 5. 9. – odpadá odpolední vyučování

________________________________________________________

Novinky

Nově bude v naší škole fungovat ŠKOLNÍ KLUB, který bude v prostorách bývalé školní družiny (malé na 1. stupni). Školní klub bude určen pro žáky 4. – 6. třídy a pro žáky 3. třídy, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD.

Školní družina (p. Sekerková) bude nově v prostorách MŠ – Berušky.

Posted in Aktuality | Komentáře nejsou povoleny

Sběr druhotných surovin ve školním roce 2017-2018

     Sběr druhotných surovin má na naší škole dlouholetou tradici. Výsledem je nejen ochrana životního prostředí, ale i nemalý finanční přínos pro školu. Především zásluhou žáků prvního stupně a jejich rodičů se podařilo v tomto školním roce  nashromáždit 6 295 kg papíru, 131,5 kg hliníku a 135 kg plastových víček.

          Pořadí tříd:1.      1. tř.

 1.       2. tř.
 2.       4. tř.
 3.       5. tř.
 4.       3. tř.

Pořadí nejlepších sběračů papíru:

 1.       Šedivý D.  2. tř.
 2.       Doležalová T.  2. tř.
 3.       Šedivá N  6. tř.
 4.       Korda J.  3. tř.
 5.       Jindrová A.  7. tř.
 6.       Bartůňková N.  4. tř. 
 7.       Rodr K.  4. tř.

Pořadí ve sběru hliníku:

 1.       Koucká S.  4. tř.
 2.       Zahradníková A.  1. tř.
 3.       Hofman Š.  1. tř.

      7 nejlepších sběračů papíru a 3 nejlepší ve sběru hliníku obdrželi permanentku na 10 hodin do krytého bazénu v Trutnově. Tato je platná 6 měsíců od prvního vstupu do bazénu a je přenosná na další osoby mladší 15 let.

     Doufáme, že ocenění sběrači si svou cenu náležitě užijí a ostatní žáci se jimi nechají inspirovat.

                                                                                                                       Ing. P. Holubka   

 

 

Škoda jen, že žáci 2. stupně se nenechali inspirovat mladšími žáky.

                                                                                                                        Ing.  P. Holubka

Posted in Články | Komentáře nejsou povoleny

Školní výlet 9. třída

Školní výlet 9.třída

Ve čtvrtek 14.6. jsme vyjeli do Vlčic na Laser game Sniper Valley. Z fotek je patrné, s jakým nasazením se všichni žáci do bojů zapojili. Většina se chce do Vlčic na zámeček ještě vrátit třeba o blížících se prázdninách. Pozdní odpoledne jsme ve škole věnovali sportu, pak následovala pizza, ukázka nahrávání s možností vyzkoušet si hru na bicí a nezbytná „schovka“ a povídání.

V pátek jsme se v klidu nasnídali a vyrazili k Rudnické rokli, kde už bylo vše připraveno na závod. Po uklizení třídy a obědě jsme se rozešli domů.

Děkuji všem dětem za (pro moji třídu již typické) vzorné chování.

M. Šilarová , třídní učitelka

Posted in Články | Komentáře nejsou povoleny

Klicperovo divadlo

Minulý týden v úterý 5. června se uskutečnilo další „divadlo“ s názvem Jedlíci čokolády v hlavní roli s Pavlou Tomicovou. Vypráví příběh tří sester, co se stavějí na vlastní nohy po smrti otce, který se v šedesáti zabil v autoškole. Hra byla velice zábavná, ale v určitých chvílích i vážná. Po skončení divadla jsme se jako obvykle přesunuli do obchodního centra Futurum. Ve Futuru si každý po svém užil rozchod, který trval přibližně 2 hodiny. Někteří šli do obchodu s oblečením a jiní na jídlo nebo do kavárny. Cestu zpět jsme si opravdu užili. Velice děkujeme paní učitelce Švábové za organizování této akce.

 

za 8. třídu Adéla Blažková a Štěpánka Licková

Posted in Články | Komentáře nejsou povoleny

Branný den 2018

Blížící se konec školního roku je už tradičně na naší škole spojen s konáním branného dne. Po zkušenostech z loňského roku jsme do realizace branného dne přizvali místní hasiče, zástupce Policie ČR a ZZS z Vrchlabí.
Žáci 2. stupně byli rozděleni do deseti družstev a na jednotlivých pracovištích si prohlédli vybavení hasičské tatry i sanitky, vyzkoušeli si oblékání hasičských obleků, seznámili se s používáním hasicích přístrojů a poskytováním první pomoci. Nechyběla ani překážková dráha, pohyb po laně a střelba ze vzduchovky.
Zvlášť zajímavá byla ukázka, kdy policejní psi vyhledávali zdroje požáru. Této ukázky se zúčastnily i děti z 1. stupně.
I přes úmorné vedro žáci neztratili pozornost a statečně bojovali s překážkami. Pochvalu si zaslouží všichni, nejen družstvo J. Procházky, které celkově zvítězilo.
Velké poděkování za projevenou ochotu a pomoc s realizací branného dne patří paní Koderičové, místním hasičům a příslušníkům Policie ČR z Hostinného a Hradce Králové.
Ing. Holubka

 

Posted in neza | Komentáře nejsou povoleny

Výsledky zápisu do 1. třídy školního roku 2018/19

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon oznamuji výsledky zápisu k povinné školní docházce.

Přijati jsou děti s registračními čísly:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Žádosti o odklad bylo vyhověno u registračních čísel: 10 a 16

Děkujeme za vaše rozhodnutí vzdělávat se v naší škole a těšíme se spolu s třídní učitelkou na společně strávené chvíle školní docházky.
Mgr. Alice Kuhn-Gaberová, ředitelka školy

Posted in neza | Komentáře nejsou povoleny