Aktuality

Říjen

17. 10. – Praha – výstava ke „stoletému výročí“ (II. stupeň)

________________________________________________________

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2018-2021

Vážení rodiče,

v souladu se zněním § 167, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuji volbu členů Školské rady. Volební akt proběhne formou tajného hlasování o navržených kandidátech na zástupce zákonných zástupců žáků dne 19. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 h ve vestibulu ZŠ v rámci třídních schůzek.

Kandidáty se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců školy a jejich návrhy lze podávat předsedovi volební komise prostřednictvím třídních učitelů, či přímo vedení školy, nejpozději do 2. 11. 2018.

Školská rada:

  • je devítičlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků)
  • funkční období je tři roky
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Mgr. Alice Kuhn-Gaberová

Posted in Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuality

Dopravní výchova 1. – 3. třída

Dne 17. října jsme uskutečnili projekt „Dopravní dopoledne“, který byl zaměřený spíše na teoretickou část. Ovšem nechyběla ani praxe z okolí naší školy. Procházka k zastávce, poznávání značek, správné chození na kopci ke škole.

Teoretickou částí (krátká videa) nás provázeli tučnáci. Zaměřili jsme se nejvíce na téma: Chodec, do kterého jsme zařadili: chození po chodníku, chození za snížené viditelnosti, přecházení silnice, stezka pro chodce a cyklisty aj.

Určitě bych všem doporučila stránky, ze kterých jsem spoustu informací čerpala: www.bezpecnecesty.cz. Lze si je s dětmi projít i doma a zábavnou formou se naučit pravidlům v silničním provozu.

Barbora Jindřišková

Posted in neza | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní výchova 1. – 3. třída

Sběr ve školním roce 2018-2019

I letošní školní rok pokračuje na naší škole shromažďování a třídění sběru, které má v naší škole již dlouholetou tradici. Škola tím vede své žáky k odpovědnosti a ochraně životního prostředí a samozřejmě i získává nemalé finanční prostředky, které jsou využívány na financování kulturních a sportovních akcí, či školních výletů. Dostane se i na ceny pro nejlepší sběrače.
V tomto školním roce budeme opět vybírat starý papír, který je nutno svázat do balíků nebo krabic a tyto zvážit. Není třeba třídit zvlášť kartony a novinový papír. Dále mohou děti nosit hliník a uzávěry z PET lahví, rovněž hliník je třeba předem zvážit. Sběr mohou děti nosit do školy každý den, v případě většího množství papíru, mohou tento rodiče přivézt o velké přestávce a složit jej ve vestibulu vpravo od vchodu.
Pro 7 nejlepších sběračů papíru a 3 nejlepší sběrače hliníku jsou připraveny hodnotné ceny. Odměněny budou i 3 nejlepší třídy za všechny kategorie.
V. Tremer

Posted in neza | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sběr ve školním roce 2018-2019

Praha – Doteky státnosti

 

Jedna drobná úprava v harmonogramu týkající se těch žáků, kteří s námi jedou ve středu 17. října na výstavy do Prahy… prosím o pochopení, ale je potřeba upravit dobu předpokládaného návratu, a to mezi 20:00 až 20:30. Rádi bychom totiž ještě podnikli procházku po staré Praze, ukázali dětem krásná místa a historické architektonické skvosty našeho hlavního města. Také bychom jim rádi dopřáli zastávku v „mekáči“, kam se všichni moc těší. Přijde mi škoda skončit výstavy a hned sednout do autobusu, když už v té Praze budeme. Mohu slíbit, že je následující den ve škole bude čekat pouze běžná výuka, žádné velké písemky.

Děkuji za pochopení a budu se těšit s vašimi dětmi na krásný den.

Mgr. Lucie Švábová

Posted in Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praha – Doteky státnosti

Dopravní výchova 4. a 5. třídy

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se 4. a 5. třída zúčastnila výuky dopravní výchovy ve Dvoře Králové. Žáci si nejprve teoreticky osvojili pravidla silničního provozu. Poté se přemístili na dopravní hřiště, kde si své znalosti vyzkoušeli v praxi.

Vzhledem k prožitkovému učení bychom rádi tuto akci zopakovali, aby si děti více osvojily pravidla silničního provozu.

Ježková, Junková

Posted in Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dopravní výchova 4. a 5. třídy

„Krkonošské sportovní hry“

Úspěchy žáků II. stupně.

Novák M.

Koritár Jan

Kordová Mar.

Kordová M.

Posted in Články | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem „Krkonošské sportovní hry“