100. výročí založení našeho státu

28. říjen je velmi důležité datum pro náš stát. Proto jsme si pozvali na návštěvu paní Lucii Švábovou, která je učitelkou dějepisu na druhém stupni. Velmi vhodnou formou nám vysvětlila vznik a význam našeho státu. Seznámila nás také s důležitými daty a jmény jako jsou T. G. Masaryk, M.R. Štefánik a E.Beneš. Děti si také se zájmem prohlédly spoustu obrázků, fotografií a mapek. V závěrečné besedě pak dostaly prostor pro všetečné otázky a diskuzi. Všichni jsme byli mile překvapeni, kolik toho věděly a znaly. Beseda se velmi vydařila. Myslíme si, že je velmi důležité, aby i děti na prvním stupni znaly počátky vzniku státu a základy našich dějin.

This entry was posted in Neza. Bookmark the permalink.

Comments are closed.