Monthly Archives: Březen 2013

Jarní výzdoba

Posted in Neza | Comments Off on Jarní výzdoba

Velikonoční prázdniny

28.3.a 29.3. 2013 budou velikonoční prázdniny. Provoz školní družiny bude pouze při větším zájmu dětí. Děti dostanou písemné přihlášky,které prosím vraťte do 22.3. 2013.

Posted in Neza | Comments Off on Velikonoční prázdniny

Divoký kočky na Masopustu

V sobotu 16. února vystoupila děvčata z tanečního kroužku na Masopustu, pořádaným naší obcí. Některá se zúčastnila i masopustního průvodu, po kterém následoval karneval. Děvčata si nejprve zatančily s ostatními. Potom následovalo jejich vystoupení, které se velmi líbilo a náležitě … Continue reading

Posted in Neza | Comments Off on Divoký kočky na Masopustu