Podzim v naší školce

Školní rok jsme zahájili zvesela ve vyzdobené školce. Nové děti brzy poznaly, že tu je mezi kamarády, spoustou hraček a legrace dobře i bez maminky. Ve třídě Berušek jsme přivítali novou paní učitelku Dášu, děti se sní velice rychle skamarádily.
K podzimnímu poznávání patří barevná příroda, ovoce a zelenina, ale i vrtochy počasí. Všeho jsme si v září užili dosyta.
Velkým zážitkem bylo divadelní představení paní Jany Vyšohlídové – MAUGLÍ.
Příběh malého chlapce ve stepi mezi divokými zvířaty zpracovaný a předvedený vysoce profesionálně děti velice zaujal a byl pro ně velkým zážitkem a podnětem k dalším rozhovorům i výtvarným aktivitám.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

SLUNÍČKA NA VÝLETĚ

Konečně jsme se dočkaly výletu i my děti od Sluníček. S batůžky a dobrou náladou jsme vyrazili všichni na autobus do Mladých Buků. Cílem naší cesty byl areál BALDŮV SVĚT.
Nejprve jsme si prohlédli všechny atrakce a pak se s chutí pustili do dovádění. Sluníčko hřálo zvesela, takže nejvíce času děti věnovaly vodnímu světu. Vodní mlýnky fontánky, jezírko a to vše fungovalo, jak si děti nastavily. Vyzkoušet bylo nutno i jiné radovánky. Nafukovací housenka, zábavný hrad, trampolíny, lanovka, ale třeba i návštěva ve výběhu s kozičkami bylo moc prima.
Z tohoto kouzelného dětského světa se nám ani nechtělo. Autobus ale nečeká, tak ještě zamávat Baldovu světu a zpátky do školy. Bylo tu moc prima, takže určitě zase brzy přijedeme.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

V pondělí 19.6. jsme připravili malou slavnost u příležitosti loučení s našimi budoucími prvňáčky.
Děti předvedly rodičům a hostům veselé písničky, básničky i to, jak se naučily hrát na flétničky. Všichni byli pasováni na školáky, odnesli si dárek na památku a nechyběl ani přípitek na správné vykročení do školy.
Další část slavnosti se odehrávala na zahradě MŠ, kde nechybělo občerstvení a dobrá nálada. Děti ve spolupráci s rodiči hledaly, luštily a přemýšlely. Všem se nakonec podařilo najít tajenku: JE ČAS UDĚLAT PÁ PÁ.
Eliško, Zuzko, Aničko, Lauro, Rozárko, Andrejko, Verčo, Nikolko, Kristýnko, Míšo, Šímo, Milane, Pájo, Sašo, Alešku, Jířo, Vládíku, a matouši – šťastnou cestu dalším životem!

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

MYŠKY NA VÝLETĚ

Letošní výlet třídy Myšek se uskutečnil ve středu 7.6. do farmaparku Svoboda nad Úpou. Tentokrát jsme zvolili způsob dopravy linkovým autobusem. Děti si tak mohly vyzkoušet jak se chovat v autobuse, jak bezpečně nastupovat i vystupovat.
Od konečné zastávky „Lesní dům“ jsme se krásnou přírodou dostali do našeho cíle – FARMAPARKU. Tady nás čekalo milé přijetí pana majitele. Ten nám vysvětlil, jak se chovat ke zvířátkům. Děti se zájmem poslouchaly zasvěcené vyprávění o nově vylíhnutých kuřátkách a týdenním jehňátku. Nejvíce se dětem líbila kůzlátka, ale pozor si musely dát na mlsného kozla Alberta.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

NA CESTÁCH

Týdenní blok – dopravní prostředky si děti ze třídy SLUNÍČEK moc užily.
Prohlédli jsme si dopravu ve vsi, poznávali dopravní značky, zkusili si správně přecházet po přechodu pro chodce. Nechyběla ani jízda zručnosti na koloběžce, tříkolce a kole. Při volných hrách ve třídě vzniklo velké město plné dopravních prostředků a značek.
Předškoláci si vyjeli na výlet do Trutnova autobusem a vlakem. Prohlédli jsme si dopravu ve městě a Krakonošovo náměstí.
Děti si samy hospodařily se svěřenými penězi (jízdenky, zmrzlina, drobnosti). Celý tento týden s námi prožila praktikantka Terezka.
Zkrátka trochu bezpečnosti a správného chování se před prázdninami neztratí.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

TÝDEN RADOSTÍ

Začátek června je jako stvořený užít si radostné chvíle. Děti na celém světě mají svátek a užívali jsme si ho i my SLUNÍČKA. Počasí se nám vydařilo a sportovní olympiáda byla prima. Všechny děti byly moc šikovné a sportování si užily. Druhý den jsme se vypravili na zámek za koníky. Celý týden děti přinášely do školky pro koníky různé dobrůtky (jablíčka, mrkev, tvrdý chléb). Paní zámecká děti nechala koníky částí těchto dobrot nakrmit. Povídala nám o životě koní, ukázala, co vše je k chovu potřeba. Prohlédnout jsme si mohli i zámecký kočár.
Na zpáteční cestě děti čekala sladká nanuková odměna.
Všichni jsme si tento týden moc užili!

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

Zápis do MŠ Rudník na školní rok 2017-18

Zápis proběhl ve dnech 4. a 5. 5. 2017. U zápisu bylo 13 dětí. Přihlášku odevzdalo 13 rodičů. Rodiče byli předem informováni o pravidlech a kritériích pro přijímání žáků do MŠ.
Docházku v srpnu ukončí 18 dětí. Od září 2016 je přijato 13 přihlášených dětí, které se zúčastnily zápisu. Jedná se o tyto přihlášky s čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
za vedení školy Alice Kuhn-Gaberová a Jana Levínská

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve dnech 4. a 5. května 2017 (čtvrtek, pátek) bude probíhat v mateřské škole zápis na školní rok 2017/2018. V čase od 8 do 15 hodin. S sebou prosím vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Rudník 10.4.2017 Mgr. Alice Kuhn-Gaberová,
ředitelka školy

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ

Poslední týden v lednu jsme ve školce žili zimními hrami a sporty. Letošní zima nám na toto téma připravila ideální podmínky.
Děti se seznamovaly s tím, jaké hry a sporty můžeme v zimě provozovat a většinu si i prakticky vyzkoušely. Skupina 16 dětí navštěvovala celý týden SKI PARK v Černém Dole, kde pod vedením bezvadných instruktorů získávaly děti nové dovednosti v lyžování. Závody poslední den výcviku ukázaly, že se to všem povedlo. Můžeme se chlubit – UŽ JSME LYŽAŘI!
Na závěr chci moc poděkovat manželům Míkovým. Celý týden nám jezdili do Černého Dolu pomáhat s převlékáním dětí do lyžařské výstroje a přesuny k autobusu. I díky nim jsme si tento týden na lyžích moc užili.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

VÁNOČNÍ ČAS

Adventní čas v mateřské škole přináší mnoho radosti, citových prožitků, ale i práce. Jedním z cílů tohoto období je naučit děti prožít si příjemné chvíle a také zažít dobrý pocit z toho, když mohou i ony udělat radost druhému. Výroba dárečků a vánočních přání pro své blízké i pro seniory z DPS většinu dětí nadchla a výsledek tomu odpovídal.
Také při nácviku programu na besídky i vystoupení v DPS se děti moc snažily. Každá třída potom své vystoupení hrdě svým rodičům i blízkým předvedla.
Odměnou dětem byla radost všech přítomných a později i nové hračky, které ve školce pod vánoční stromeček dostaly.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny