BESEDA

Dne 30. dubna 2018 proběhne zápis do 1. třídy ZŠ.
podařilo se nám zorganizovat velice zajímavou besedu na téma: Podpora klidného přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Přítomni byli rodiče, pracovnice Pedagogicko- psychologické poradny v Trutnově, učitelky základní a mateřské školy a vedení školy.
Rodiče dostali zajímavou formou podrobné informace o tom, co má mít dítě zvládnuto před nástupem školní docházky ( např. samostatnost, dodržování dohodnutých pravidel, správný úchop tužky, správná výslovnost jednotlivých hlásek…).
Rodičům byly doporučeny vhodné výchovné přístupy k předškolním dětem, zdůrazněn byl i význam pravidelného denního režimu. Podrobně jsme se zabývali také tématem odkladu školní docházky. Pracovnice PPP konkrétně odpovídaly na dotazy rodičů i učitelů a poskytly konkrétní doporučení. Rodiče se seznámili i s nezbytnými kroky, které musí učinit, pokud chtějí pro své dítě odklad školní docházky.
Věřím, že pro všechny zúčastněné bylo toto zajímavé odpoledne přínosem, pomohlo rodičům i pedagogům v tom, aby připravili pro děti opravdu klidný přechod z mateřské do základní školy.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Na konci ledna jsme se s 13 dětmi zúčastnili lyžařského výcviku – tentokrát v Jánských Lázních. Sněhu bylo dost a každý den přinesl nové zážitky a pokroky. V pátek při závěrečných závodech své dovednosti děti hrdě předvedly rodičům a všem, co se na ně přijeli podívat. Diplom a medaile byla zaslouženou odměnou pro všechny. Věřím, že lyže se stanou pro většinu do budoucna milým kamarádem.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

CO PŘINESL ŘÍJEN

Říjen nám ukázal všechny své tváře. Pestré barvy a podzimní plody se nám střídavě ukazovaly ozářené sluníčkem, smáčené deštěm nebo je přikryla bílá mlha.
Tradiční DRAKIÁDA (už 10. ročník) se letos vydařila. Počasí nám přálo, vítr na draky byl tak akorát, takže sobotní odpoledne 14.10. se všem zúčastněným líbilo. Děti si odnesly dračí medaile, dobrůtky a kdo chtěl si nakonec i opekl možná poslední letošní buřtík.
1. listopadu jsme odstartovali oblíbenou sportovní školičku. Letošní heslo zní: DOSKÁKEJ SI PRO SVOU MEDAILI. Již první lekce ukázala, že cvičení s našimi oblíbenými trenéry bude zase bezva. Věřím, že všechny přihlášené děti si lekce sportovní školičky užijí a naučí se nové pohybové dovednosti.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

Podzim v naší školce

Školní rok jsme zahájili zvesela ve vyzdobené školce. Nové děti brzy poznaly, že tu je mezi kamarády, spoustou hraček a legrace dobře i bez maminky. Ve třídě Berušek jsme přivítali novou paní učitelku Dášu, děti se sní velice rychle skamarádily.
K podzimnímu poznávání patří barevná příroda, ovoce a zelenina, ale i vrtochy počasí. Všeho jsme si v září užili dosyta.
Velkým zážitkem bylo divadelní představení paní Jany Vyšohlídové – MAUGLÍ.
Příběh malého chlapce ve stepi mezi divokými zvířaty zpracovaný a předvedený vysoce profesionálně děti velice zaujal a byl pro ně velkým zážitkem a podnětem k dalším rozhovorům i výtvarným aktivitám.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

SLUNÍČKA NA VÝLETĚ

Konečně jsme se dočkaly výletu i my děti od Sluníček. S batůžky a dobrou náladou jsme vyrazili všichni na autobus do Mladých Buků. Cílem naší cesty byl areál BALDŮV SVĚT.
Nejprve jsme si prohlédli všechny atrakce a pak se s chutí pustili do dovádění. Sluníčko hřálo zvesela, takže nejvíce času děti věnovaly vodnímu světu. Vodní mlýnky fontánky, jezírko a to vše fungovalo, jak si děti nastavily. Vyzkoušet bylo nutno i jiné radovánky. Nafukovací housenka, zábavný hrad, trampolíny, lanovka, ale třeba i návštěva ve výběhu s kozičkami bylo moc prima.
Z tohoto kouzelného dětského světa se nám ani nechtělo. Autobus ale nečeká, tak ještě zamávat Baldovu světu a zpátky do školy. Bylo tu moc prima, takže určitě zase brzy přijedeme.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

V pondělí 19.6. jsme připravili malou slavnost u příležitosti loučení s našimi budoucími prvňáčky.
Děti předvedly rodičům a hostům veselé písničky, básničky i to, jak se naučily hrát na flétničky. Všichni byli pasováni na školáky, odnesli si dárek na památku a nechyběl ani přípitek na správné vykročení do školy.
Další část slavnosti se odehrávala na zahradě MŠ, kde nechybělo občerstvení a dobrá nálada. Děti ve spolupráci s rodiči hledaly, luštily a přemýšlely. Všem se nakonec podařilo najít tajenku: JE ČAS UDĚLAT PÁ PÁ.
Eliško, Zuzko, Aničko, Lauro, Rozárko, Andrejko, Verčo, Nikolko, Kristýnko, Míšo, Šímo, Milane, Pájo, Sašo, Alešku, Jířo, Vládíku, a matouši – šťastnou cestu dalším životem!

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

MYŠKY NA VÝLETĚ

Letošní výlet třídy Myšek se uskutečnil ve středu 7.6. do farmaparku Svoboda nad Úpou. Tentokrát jsme zvolili způsob dopravy linkovým autobusem. Děti si tak mohly vyzkoušet jak se chovat v autobuse, jak bezpečně nastupovat i vystupovat.
Od konečné zastávky „Lesní dům“ jsme se krásnou přírodou dostali do našeho cíle – FARMAPARKU. Tady nás čekalo milé přijetí pana majitele. Ten nám vysvětlil, jak se chovat ke zvířátkům. Děti se zájmem poslouchaly zasvěcené vyprávění o nově vylíhnutých kuřátkách a týdenním jehňátku. Nejvíce se dětem líbila kůzlátka, ale pozor si musely dát na mlsného kozla Alberta.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

NA CESTÁCH

Týdenní blok – dopravní prostředky si děti ze třídy SLUNÍČEK moc užily.
Prohlédli jsme si dopravu ve vsi, poznávali dopravní značky, zkusili si správně přecházet po přechodu pro chodce. Nechyběla ani jízda zručnosti na koloběžce, tříkolce a kole. Při volných hrách ve třídě vzniklo velké město plné dopravních prostředků a značek.
Předškoláci si vyjeli na výlet do Trutnova autobusem a vlakem. Prohlédli jsme si dopravu ve městě a Krakonošovo náměstí.
Děti si samy hospodařily se svěřenými penězi (jízdenky, zmrzlina, drobnosti). Celý tento týden s námi prožila praktikantka Terezka.
Zkrátka trochu bezpečnosti a správného chování se před prázdninami neztratí.

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

TÝDEN RADOSTÍ

Začátek června je jako stvořený užít si radostné chvíle. Děti na celém světě mají svátek a užívali jsme si ho i my SLUNÍČKA. Počasí se nám vydařilo a sportovní olympiáda byla prima. Všechny děti byly moc šikovné a sportování si užily. Druhý den jsme se vypravili na zámek za koníky. Celý týden děti přinášely do školky pro koníky různé dobrůtky (jablíčka, mrkev, tvrdý chléb). Paní zámecká děti nechala koníky částí těchto dobrot nakrmit. Povídala nám o životě koní, ukázala, co vše je k chovu potřeba. Prohlédnout jsme si mohli i zámecký kočár.
Na zpáteční cestě děti čekala sladká nanuková odměna.
Všichni jsme si tento týden moc užili!

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny

Zápis do MŠ Rudník na školní rok 2017-18

Zápis proběhl ve dnech 4. a 5. 5. 2017. U zápisu bylo 13 dětí. Přihlášku odevzdalo 13 rodičů. Rodiče byli předem informováni o pravidlech a kritériích pro přijímání žáků do MŠ.
Docházku v srpnu ukončí 18 dětí. Od září 2016 je přijato 13 přihlášených dětí, které se zúčastnily zápisu. Jedná se o tyto přihlášky s čísly: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
za vedení školy Alice Kuhn-Gaberová a Jana Levínská

Posted in Neza | Komentáře nejsou povoleny