DIVADLO ÚSMĚV

Ve středu 7. března nás navštívilo divadlo ÚSMĚV s představením o dopravní tématice: ČERVENÁ STŮJ, ZELENÁ JEDEM!
Protože se blíží jaro, kašpárek Nazdárek nám svou pohádkou chtěl připomenout, jak se správně chovat na silnici.
Jak funguje semafor pro chodce i řidiče naučil kašpárek nás i pohádkovou čarodějnici. Všichni jsme se u pohádky moc nasmáli a s Nazdárkem si i zazpívali.

Posted in Neza | Comments Off on DIVADLO ÚSMĚV

SEVER

Na konci února za námi přijela pracovnice střediska ekologické výchovy Sever s programem “Příroda a ekologie”. Děti program moc zaujal, aktivně spolupracovaly, vyrobily si každý i voňavý sáček z bylinek. Pochvala, kterou si děti za znalosti v oblasti ochrany přírody vysloužily všechny mile potěšila.

Posted in Neza | Comments Off on SEVER

KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY

Únor se opět v naší školce nesl ve znamení karnevalového veselí. U Sluníček na téma “VZHŮRU NA PALUBU” a u Myšek to byl zase “MEDOVNÍČKŮV KARNEVAL”. Na fotografiích z těchto akcí se můžete přesvědčit, jak jsme si to všichni moc užili.

Posted in Neza | Comments Off on KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY

BESEDA

Dne 30. dubna 2018 proběhne zápis do 1. třídy ZŠ.
podařilo se nám zorganizovat velice zajímavou besedu na téma: Podpora klidného přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Přítomni byli rodiče, pracovnice Pedagogicko- psychologické poradny v Trutnově, učitelky základní a mateřské školy a vedení školy.
Rodiče dostali zajímavou formou podrobné informace o tom, co má mít dítě zvládnuto před nástupem školní docházky ( např. samostatnost, dodržování dohodnutých pravidel, správný úchop tužky, správná výslovnost jednotlivých hlásek…).
Rodičům byly doporučeny vhodné výchovné přístupy k předškolním dětem, zdůrazněn byl i význam pravidelného denního režimu. Podrobně jsme se zabývali také tématem odkladu školní docházky. Pracovnice PPP konkrétně odpovídaly na dotazy rodičů i učitelů a poskytly konkrétní doporučení. Rodiče se seznámili i s nezbytnými kroky, které musí učinit, pokud chtějí pro své dítě odklad školní docházky.
Věřím, že pro všechny zúčastněné bylo toto zajímavé odpoledne přínosem, pomohlo rodičům i pedagogům v tom, aby připravili pro děti opravdu klidný přechod z mateřské do základní školy.

Posted in Neza | Comments Off on BESEDA

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Na konci ledna jsme se s 13 dětmi zúčastnili lyžařského výcviku – tentokrát v Jánských Lázních. Sněhu bylo dost a každý den přinesl nové zážitky a pokroky. V pátek při závěrečných závodech své dovednosti děti hrdě předvedly rodičům a všem, co se na ně přijeli podívat. Diplom a medaile byla zaslouženou odměnou pro všechny. Věřím, že lyže se stanou pro většinu do budoucna milým kamarádem.

Posted in Neza | Comments Off on LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

CO PŘINESL ŘÍJEN

Říjen nám ukázal všechny své tváře. Pestré barvy a podzimní plody se nám střídavě ukazovaly ozářené sluníčkem, smáčené deštěm nebo je přikryla bílá mlha.
Tradiční DRAKIÁDA (už 10. ročník) se letos vydařila. Počasí nám přálo, vítr na draky byl tak akorát, takže sobotní odpoledne 14.10. se všem zúčastněným líbilo. Děti si odnesly dračí medaile, dobrůtky a kdo chtěl si nakonec i opekl možná poslední letošní buřtík.
1. listopadu jsme odstartovali oblíbenou sportovní školičku. Letošní heslo zní: DOSKÁKEJ SI PRO SVOU MEDAILI. Již první lekce ukázala, že cvičení s našimi oblíbenými trenéry bude zase bezva. Věřím, že všechny přihlášené děti si lekce sportovní školičky užijí a naučí se nové pohybové dovednosti.

Posted in Neza | Comments Off on CO PŘINESL ŘÍJEN

Podzim v naší školce

Školní rok jsme zahájili zvesela ve vyzdobené školce. Nové děti brzy poznaly, že tu je mezi kamarády, spoustou hraček a legrace dobře i bez maminky. Ve třídě Berušek jsme přivítali novou paní učitelku Dášu, děti se sní velice rychle skamarádily.
K podzimnímu poznávání patří barevná příroda, ovoce a zelenina, ale i vrtochy počasí. Všeho jsme si v září užili dosyta.
Velkým zážitkem bylo divadelní představení paní Jany Vyšohlídové – MAUGLÍ.
Příběh malého chlapce ve stepi mezi divokými zvířaty zpracovaný a předvedený vysoce profesionálně děti velice zaujal a byl pro ně velkým zážitkem a podnětem k dalším rozhovorům i výtvarným aktivitám.

Posted in Neza | Comments Off on Podzim v naší školce

SLUNÍČKA NA VÝLETĚ

Konečně jsme se dočkaly výletu i my děti od Sluníček. S batůžky a dobrou náladou jsme vyrazili všichni na autobus do Mladých Buků. Cílem naší cesty byl areál BALDŮV SVĚT.
Nejprve jsme si prohlédli všechny atrakce a pak se s chutí pustili do dovádění. Sluníčko hřálo zvesela, takže nejvíce času děti věnovaly vodnímu světu. Vodní mlýnky fontánky, jezírko a to vše fungovalo, jak si děti nastavily. Vyzkoušet bylo nutno i jiné radovánky. Nafukovací housenka, zábavný hrad, trampolíny, lanovka, ale třeba i návštěva ve výběhu s kozičkami bylo moc prima.
Z tohoto kouzelného dětského světa se nám ani nechtělo. Autobus ale nečeká, tak ještě zamávat Baldovu světu a zpátky do školy. Bylo tu moc prima, takže určitě zase brzy přijedeme.

Posted in Neza | Comments Off on SLUNÍČKA NA VÝLETĚ

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

V pondělí 19.6. jsme připravili malou slavnost u příležitosti loučení s našimi budoucími prvňáčky.
Děti předvedly rodičům a hostům veselé písničky, básničky i to, jak se naučily hrát na flétničky. Všichni byli pasováni na školáky, odnesli si dárek na památku a nechyběl ani přípitek na správné vykročení do školy.
Další část slavnosti se odehrávala na zahradě MŠ, kde nechybělo občerstvení a dobrá nálada. Děti ve spolupráci s rodiči hledaly, luštily a přemýšlely. Všem se nakonec podařilo najít tajenku: JE ČAS UDĚLAT PÁ PÁ.
Eliško, Zuzko, Aničko, Lauro, Rozárko, Andrejko, Verčo, Nikolko, Kristýnko, Míšo, Šímo, Milane, Pájo, Sašo, Alešku, Jířo, Vládíku, a matouši – šťastnou cestu dalším životem!

Posted in Neza | Comments Off on ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

MYŠKY NA VÝLETĚ

Letošní výlet třídy Myšek se uskutečnil ve středu 7.6. do farmaparku Svoboda nad Úpou. Tentokrát jsme zvolili způsob dopravy linkovým autobusem. Děti si tak mohly vyzkoušet jak se chovat v autobuse, jak bezpečně nastupovat i vystupovat.
Od konečné zastávky “Lesní dům” jsme se krásnou přírodou dostali do našeho cíle – FARMAPARKU. Tady nás čekalo milé přijetí pana majitele. Ten nám vysvětlil, jak se chovat ke zvířátkům. Děti se zájmem poslouchaly zasvěcené vyprávění o nově vylíhnutých kuřátkách a týdenním jehňátku. Nejvíce se dětem líbila kůzlátka, ale pozor si musely dát na mlsného kozla Alberta.

Posted in Neza | Comments Off on MYŠKY NA VÝLETĚ