Rozvrh hodin

6:15 – 8:30
příchod dětí do školky, volné hry a individuální práce s dětmi
8:45 – 9:00
svačina
9:00 – 11:30
řízené činnosti v rámci ŠVP, pobyt venku
11:30 – 12:15
oběd
12:15 – 14:00
odpočinek dětí
nespící děti z obou oddělení mají společný program mezi 13 a 14 hodinou
14:00 – 16:00
odpolední svačina
hry dětí, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi

Comments are closed.