NA CESTÁCH

Týdenní blok – dopravní prostředky si děti ze třídy SLUNÍČEK moc užily.
Prohlédli jsme si dopravu ve vsi, poznávali dopravní značky, zkusili si správně přecházet po přechodu pro chodce. Nechyběla ani jízda zručnosti na koloběžce, tříkolce a kole. Při volných hrách ve třídě vzniklo velké město plné dopravních prostředků a značek.
Předškoláci si vyjeli na výlet do Trutnova autobusem a vlakem. Prohlédli jsme si dopravu ve městě a Krakonošovo náměstí.
Děti si samy hospodařily se svěřenými penězi (jízdenky, zmrzlina, drobnosti). Celý tento týden s námi prožila praktikantka Terezka.
Zkrátka trochu bezpečnosti a správného chování se před prázdninami neztratí.

This entry was posted in Neza. Bookmark the permalink.

Comments are closed.