Monthly Archives: Březen 2018

VÝŽIVA DĚTÍ

Dne 22.3.2018 se uskutečnil zajímavý praktický vzdělávací seminář s ochutnávkou na téma: výživa dětí. Pracovnice vzdělávací služby ” Skutečně zdravé školy” velmi poutavě a podrobně seznámila všechny přítomné s důležitými aspekty výživy s důrazem na zdravý vývoj dětí. poradila, jak … Continue reading

Posted in Neza | Comments Off on VÝŽIVA DĚTÍ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dne 2. a 3. května 2018 se uskuteční zápis dětí do mateřské školy vždy od 8,00 do 15,00 hodin v mateřské škole. Zákonný zástupce je povinen při zápisu předložit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Do mateřské školy, jejíž … Continue reading

Posted in Neza | Comments Off on ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DIVADLO ÚSMĚV

Ve středu 7. března nás navštívilo divadlo ÚSMĚV s představením o dopravní tématice: ČERVENÁ STŮJ, ZELENÁ JEDEM! Protože se blíží jaro, kašpárek Nazdárek nám svou pohádkou chtěl připomenout, jak se správně chovat na silnici. Jak funguje semafor pro chodce i … Continue reading

Posted in Neza | Comments Off on DIVADLO ÚSMĚV

SEVER

Na konci února za námi přijela pracovnice střediska ekologické výchovy Sever s programem “Příroda a ekologie”. Děti program moc zaujal, aktivně spolupracovaly, vyrobily si každý i voňavý sáček z bylinek. Pochvala, kterou si děti za znalosti v oblasti ochrany přírody … Continue reading

Posted in Neza | Comments Off on SEVER

KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY

Únor se opět v naší školce nesl ve znamení karnevalového veselí. U Sluníček na téma “VZHŮRU NA PALUBU” a u Myšek to byl zase “MEDOVNÍČKŮV KARNEVAL”. Na fotografiích z těchto akcí se můžete přesvědčit, jak jsme si to všichni moc … Continue reading

Posted in Neza | Comments Off on KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY

BESEDA

Dne 30. dubna 2018 proběhne zápis do 1. třídy ZŠ. podařilo se nám zorganizovat velice zajímavou besedu na téma: Podpora klidného přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Přítomni byli rodiče, pracovnice Pedagogicko- psychologické poradny v Trutnově, učitelky základní … Continue reading

Posted in Neza | Comments Off on BESEDA

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Na konci ledna jsme se s 13 dětmi zúčastnili lyžařského výcviku – tentokrát v Jánských Lázních. Sněhu bylo dost a každý den přinesl nové zážitky a pokroky. V pátek při závěrečných závodech své dovednosti děti hrdě předvedly rodičům a všem, … Continue reading

Posted in Neza | Comments Off on LYŽAŘSKÝ VÝCVIK